Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM uz podršku Fondacije za otvoreno društvo organizovao je  trening za prosvetne radnike „Inkluzivno obrazovanje – izazovi i perspektive“ u EU info kutku Niš. Cilj treninga je podizanje svesti o značaju ravnopravnosti i inkluzivnosti u obrazovnom sistemu među svim njegovim učesnicima, a pre svega učiteljima, nastavnicima i školskim upravama. Obuka je održana u okviru projekta „Monitoring inkluzivnog obrazovanja i procesuiranje diskriminacije“.

Milan Filipović iz YUCOM-a je istakao da nadležnima stigne veoma mali broj prijava za nepoštovanje inkluzije u obrazovnom sistemu. ,,Na godišnjem nivou stigne tek oko 40 prijava. Najveći broj prijava dolazi iz Bošnjačkog nacionalnog veća u vezi sa udžbenicima na bošnjačkom jeziku, veoma mali broj stigne od pojedinaca’’, kazao je Filipović.

Lični primer diskriminacije na koju je tokom školovanja nailazila sa prisutnima je podelila Romkinja Jelena Kasumović koja je rekla da je već prvog dana u srednjoj školi bila ,,izbačena sa časa jer nije ustala profesoru kad je ušao u učionicu. Potom je taj profesor stalno potencirao kako je ovo elitna škola, kako Roma ima sve više i kako ovo postaje ciganska država. Srećom je moja razredna bila razumna žena koja ga je opomenula pa se takvi ispadi više nisu ponavljali. Potom sam, međutim, doživela diskriminaciju u školskoj bibilioteci gde mi je bibiliotekarka za svaku knjigu koju sam tražila govorila da je knjiga na čitanju iako nije bila’’, prisetila se Jelena.

Docentkinja Pravnog fakulteta u Nišu Anđelija Tasić prisutne je ovom prilikom upoznala sa pravnim detaljima koji se tiču inkluzije u školama.