Sećate li se naše PRIČE o mejkerima iz Srbije i Hrvatske koji su tokom vanrednog stanja štampali 3D vizire za medicinske radnike?

Sada su u trci za nagradu REGIOSTARS 2020. u kategoriji Osnaživanje mladih za prekograničnu saradnju.

Regiostars od 2008. godine organizuje Evropska komisija za regionalnu i urbanu politiku.

Cilj je identifikovati dobre prakse u regionalnom razvoju i isticaći inovativne projekte, finansirane od strane EU, koji bi mogli biti privlačni i inspirativni za druge regione i rukovodioce projekata.

Kao i u prošlim izdanjima, obuhvaćeno je pet tematskih kategorija: pametan, održiv i inkluzivan rast, urbani razvoj i tema godine. Pod tim kategorijama obuhvaćene su sledeće oblasti:

    • Industrijska tranzicija za pametnu Evropu (pametni rast);
    • Kružna ekonomija za zelenu Evropu (održivi rast);
    • Veštine i obrazovanje za digitalnu Evropu (inkluzivni rast);
    • Angažovanje građana za kohezivne evropske gradove (urbani razvoj);
    • 30 godina Interreg-a: Osnaživanje mladih za prekograničnu saradnju (tema godine).

Ukoliko niste stigli da prijvite svoj projekat možete glasati za druge inspirativne priče na linku https://regiostarsawards.eu