U prostorijama Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru održana je debata pod nazivom „Mladi i Evropska unija – pogled u budućnost“.

Debata je pružila priliku za otvoreni razgovor sa mladima, srednjoškolcima i studentima, o budućnosti Evropske unije u kontekstu izazova sa kojima se ona danas suočava, kao i o očekivanjima mladih u vezi sa započetim procesom evropskih integracija Republike Srbije. Takođe, tokom debate mladima i najširoj javnosti biće predstavljena knjiga „Evropski mozaik“ autora Gediminasa Vitkusa u izdanju EU info centra u Beogradu.

Debati kojoj je prisustvovalo 19 srednjoškolaca i studenata na početku su se obratili Teo Taraniš, član Tima Evropa Srbija, Andrijana Maksimović, politikološkinja i Admir Smajović, izvršni direktor NVO Forum za kreativno delovanje.

Član Tima Evropa Srbija Teo Taraniš ukazao je na najvažnije izazove sa kojima se suočava Evropska unija u aktuelnom trenutku i na široku debatu o budućnosti Evropske unije koja je pokrenuta u prethodnom periodu. Pored toga, podsetio je i na dosadašnji tok i rezultate koje je Republika Srbija postigla u procesu evropskih integracija.

Andrijana Maksimović, politikološkinja, iznela je svoj stav u odnosu na nekoliko važnih pitanja koja su u fokusu pažnje javnosti u Evropskoj uniji, ali i u Republici Srbiji, kao što su pitanja preispitivanja ključnih principa i vrednosti na kojima počiva Evropska unija i politike proširenja u smislu izazova koje to donosi ili će doneti Srbiji u narednom periodu.

Admir Smajović iz Foruma za kreativno delovanje podvukao je značaj informisanosti mladih o Evropskoj uniji uopšte, a posebno o programima EU koji su namenjeni mladima, i ukazao na značaj većeg uključivanja mladih u debate i razgovore na temu Evropske unije.

U vremenu predviđenom za diskusiju mladi su iznosili svoje stavove vezane za Evropsku uniju i očekivanja koja imaju u vezi sa započetim procesom evrointegracija Srbije. Ključna zapažanja mladih su da je potrebno reformisati naše društvo kako bismo pokazali spremnost da budemo deo evropske porodice, potrebno je stvaranje uslova da mladi ne odlaze iz zemlje i postoje očekivanja da bi proces evrointegracija to trebalo da omogući, ukazano je na pogrešan koncept obrazovnog sistema u Srbiji koji ima manjkavosti kada je u pitanju razumevanje i uvažavanje različitosti kao jedne od najvažnijih evropskih vrednosti i da postoji velika potreba za informisanjem mladih o programima EU.

Debata je organizovana u susret obeležavanju Dana Evrope u okviru aktivnosti Tima Evropa Srbija uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i EU info centra.