Tema druge radionice koje će se održati u subotu 3.2.2018. od 11 do 13 časova, u beogradskom EU info centru je astrologija, odnosno, Kopernikova i Galileova istraživanja sunčevog sistema.

Nikola Kopernik je rodjen u XV veku, sredinom februara pre 545 godina u Poljskoj, a Galileo Galilei u XVI veku, sredinom februara pre 454 godine u Italiji. Obojca su bili naučnici koji su osmatrali kretanja nebeskih tela. Izneli su, za svoje vreme revolucionarne ideje koje su bile u sukobu sa tadašnjim verovanjima i time su izazvali kritiku i protivljenja, ali i sledbenike među učenim ljudima. Njihova istraživanja su dovela do novih otrkića i napretka nauke.

Na ovoj radionici će se deca upoznati sa sunčevim sistemom i istraživanjima ove dvojce naučnika i napraviće modele po izboru: jednu planetu i njen mesec ili sunce i jednu planetu. Materijal je reciklirana novinska hartija i kartoni, boje, lepak, žica, drveni štapići i drugo.

Radioncie su namenjene učesnicima od 7 do 10 godina koji moraju doći u pratnji roditelja.

Prijave su obavezne na 011/40-45-400 I na info@euinfo.rs .

Radionicu vodi Alina Gadomski Todorović, umetnica iz Beograda.