Druga javna debata „Politika zaštite životne sredine u Evropskoj uniji, Standardi za zaštitu životne sredine – ako ne EU, čiji onda?“ održaće se u utorak 26. aprila 2016. godine u 12h u Media i reform centru u Nišu.

Javna debata će biti fokusirana na politiku zaštite životne sredine u Evropskoj uniji i na izazove koji stoje pred Srbijom pri usklađivanju zakonodavstva u ovoj oblasti u procesu evropske integracije.

Skup se organizuje u okviru projekta izrade Pojmovnika EU u saradnji sa EU info kutkom Niš, a namera je da se podstakne aktivno učešće zainteresovane javnosti u informisanoj, aktuelnoj i relevantnoj debati o temi vezanoj za Evropsku uniju.

Na debati će učestvovati: prof. dr Vladimir Medović, urednik EU Pojmovnika, prof. dr Dragoljub Todić, Institut za međunarodnu politiku i privredu „Pristup Evropske unije zaštiti životne sredine“, dr. Mirjana Drenovak Ivanović, članica Pregovaračkog tima „Pregovori u oblasti zaštite životne sredine – izazovi pred Srbijom“, Milan Stefanović, Protecta – Centar za razvoj građanskog društva, Tim Evropa „Lokalizacija politika zaštite životne sredine“. Skup će moderirati Danijela Vučić, menadżerka EU INFO Kutka Niš.

Ovo je druga u nizu javnih debata koje će biti organizovane u okviru projekta „Izrada Glosarija termina i pojmova u vezi sa EU“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Projekat je pokrenut sa ciljem da informiše građane Srbije, medije, stručnjake, studente i mlade o Evropskoj uniji i unapredi znanje i razumevanje institucija i politika EU, kao i odnosa između EU i Srbije u okviru pregovaračkog procesa. Rezultat projekta biće informativan i sveobuhvatan EU Pojmovnik, koji će ponuditi razumljive i precizne informacije u vezi sa EU, sa posebnim osvrtom na kontekst Srbije.