Osam vebinara koje je pohađalo preko 150 zaposlenih u obrazovanju je označilo kraj  neuobičajene školske godine ispunjene prekidima i nesigurnostima izazvanim pandemijom COVID-19. Uprkos svemu tome, optimizam nije izgubljen i svi jedva čekaju da se vrate u škole i nastave važan zadatak- učenje đaka kompetencijama za demokratsku kulturu.

Uvođenjem inovacija u samu nastavu i razvojem analitičkog i kritičkog razmišljanja podigli smo kvalitet rada ustanove, nastava je interesantnija, motivisanost učenika veća, poručuju zaposleni u školama, polaznici vebinara.

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ se sprovodi u okviru zajedničke inicijative Evropske Unije i Saveta Evrope, sa ciljem da poboljša kvalitet obrazovanja podsticanjem demokratske kulture u formalnom obrazovnom sistemu primenom pristupa zasnovanog na antidiskriminaciji.

Biti odgovoran je u srži Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope: odgovornost podrazumeva promišljanje o nečijim postupcima, formiranje namera o tome kako da delujemo na moralno primeren način, savesno izvršavanje tih akcija i preuzimanje odgovornosti za posledice tih akcija. Imajući u vidu da četrdeset novih škola koje rade na kompetencijama u skladu sa Okvirom ne zanemaruju svoj profesionalni razvoj, projekat Kvalitetno obrazovanje za sve je za njih organizovao prvih osam onlajn obuka koje su održane u periodu od 29. juna do 2. jula 2020. godine.

Milica Todorović, Beograd, lokalna koordinatorka škola u projektu „Kvalitetno obrazovanje za sve“, Centar za obrazovne politike

Preko 150 nastavnika, učitelja i stručnih saradnika se priključilo ovim obukama kako bi detaljnije naučili o Okviru i njegovim komponentama. Pošto ovo nije bio njihov prvi susret sa konceptom kompetencija za demokratsku kulturu, učesnici su imali priliku da nauče iz iskustava drugih škola i da dobiju materijale koji će im pomoći da kreiraju efikasne strategije za praktičan rad sa učenicima, kolegama, roditeljima i članovima lokalne zajednice.

Nedostajao je ovakav projekat. Mislimo da je projekat u velikoj meri otvorio vrata, a i svest prosvetnih radnika koliko su sve ove stvari važne , utisak je polaznika vebinara.

Vidimo razvijene kompetencije za demokratsku kulturu u okviru različitih opštih i stručnih predmeta: Filozofija, Građansko vaspitanje, Sociologija, Srpski jezik i književnost, Istorija, Geografija, Geografija kulture, Nacionalne kuhinje, Kuvarstvo, Poslastičarstvo, Usluživanje, Engleski jezik, Francuski jezik, Matematika …, samo su neka od brojnih svedočenja polaznika- nastavnika, učitelja i ostalih zaposlenih u obrazovanju širom Srbije.

Ana Vušurović-Lazarević, Beograd, lokalna koordinatorka škola u projektu „Kvalitetno obrazovanje za sve“, Centar za obrazovne politike

Jačanje kapaciteta škola je jedan od ključnih stubova projekta – sve škole koje su deo projekta, njih 60, je izradilo svoje akcione planove u januaru ali je njihova realizacija, na način na koji su planirani, na žalost, morala biti promenjena i usklađena sa novim okolnostima. Projekat ima holistički pristup i zasniva se na principu stavljanja cele škole u svoje središte uz uključivanje lokalne zajednice. Imajući to u vidu, brzo smo se prilagodili situaciji i preneli ovu važnu komponentu na internet kako bi sve škole mogle da dobiju potrebne alate i metodologije za rad sa kolegama i učenicima. Željno očekujemo početak nove školske godine.“, pojašnjava Kristijan Rajković iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, nacionalni projektni koordinator projekta.

Posle regionalne obuke i prvih osam vebinara održanih u julu, plan je da se nastavi sa nizom tematskih onlajn obuka od septembra u skladu sa potrebama zaposlenih u školama, kako bi se rad na uvođenju demokratske kulture u učionice nastavio. Taj rad u suštini, nikada nije ni prestao o čemu svedoče i primeri dobre prakse pilot škola iz prve faze ovog projekta.

Mnogo toga je urađeno i postignuto, evidentne su pozitivne promene u školi. Najinteresantnije je to polako, ali sigurno širenje pozitivnih promena i koliko nam je zapravo bilo sve ovo potrebno da poradimo na međuljudskim odnosima i nas odraslih, poručuju zaposleni u školama, polaznici obuka.

Projekat zajednički sprovode Evropska Unija i Savet Evrope kroz program „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

Glavni partneri na projektu su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i druge obrazovne institucije. Ukupan budžet projekta je 900,000 evra a traje do maja 2022. godine. Obuka je bazirana na standardima i praksama Saveta Evrope kao i implementacijom Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope.