Igmanska inicijativa pokrenula je inovativnu kampanju za poboljšanje uslova života i rada izbeglica koje žive u Srbiji. Kako bi pomogli ekonomsko osnaživanje i socijalnu inkluziju izbeglica, pokrenuli su kampanju „Nova šansa za 50 izbegličkih porodica u Srbiji“ na sajtu Globalgiving za prikupljanje donacija kojim će se podržati 50 porodica. Cilj je da se porodice integrišu na tržište rada kroz socijalno preduzetništvo i to na trajan i održiv način. Aktivnosti se sprovode u okviru regionalnog IPA projekta u kome osim Srbije učestvuju i Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora.

Poziv za doprinos dostupan je na sajtu https://www.globalgiving.org/projects/a-new-chance-for-50-refugee-families-in-serbia/