PLAC bilten “Novosti” – izdanje 1 (novembar 2013. – mart 2014.)

PLAC projekat se bavi unapređenjem sistema harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, pruža podršku kako u pripremi zakona usklađenih sa pravnim tekovinama EU, tako i u njihovom sprovođenju.

plac_novosti

PLAC projekat se bavi unapređenjem sistema harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, pruža podršku kako u pripremi zakona usklađenih sa pravnim tekovinama EU, tako i u njihovom sprovođenju.

Prvi broj biltena “Novosti”, u izdanju PLAC projekta možete preuzeti ovde.

Druge vesti, dokumenta, fotografije i informacije o aktivnostima PLAC projekta u Srbiji možete pronaći na www.euinfo.rs/plac