ETF – Evropska fondacija za obuku je pokrenula novu inicijativu uz pomoć koje će još bolje upoznati preduzetničke zajednice. Cilj ovih, u osnovi lokalnih partnerstava jeste da podstiču razvoj veština, preduzetništva i otvaranje radnih mesta. Krajnji rok za podnošenje prijava je 13. februar.

Inicijativa će prodreti u samu srž preduzetničkih zajednica: na koji način otvaraju prostor za saradnju, kako razvijaju preduzetničke kapacitete, kako primenjuju i razvijaju veštine, te na koji način utiču na kreiranje politika odnosno kakva je podrška koju od politika dobijaju.

Glavni cilj inicijative je da stekne uvid u dobre prakse preduzetničkih zajednica i da iskoristi znanje i doprinese kreiranju politika koje će dalje podržati preduzetničke zajednice.

Inicijativu su osmislili i zajednički je sprovode Komitet regiona, Evro-mediteranska skupština regionalnih i lokalnih vlasti, Konferencija regionalnih i lokalnih vlasti za istočno partnerstvo, Unija za Mediteran, Evropski ekonomski i socijalni komitet, Evropska asocijacija za stručno usavršavanje, Regionalni savet za saradnju i Evrokomora.

Osim toga, u savetodavnom odboru će se po principu rotacije smenjivati tri predstavnika partnerskih zemalja ETF-a obuhvaćenih Aktom o malim preduzećima EU.

ETF je agencija EU koja u okviru spoljne politike Unije zemljama u razvoju i tranziciji pomaže da, kroz reformu stručnog usavršavanja, odnosno reformu obrazovnog i sistema tržišta rada, iskoriste potencijale svog ljudskog kapitala.

Jedna od preduzetničkih zajednica po izboru ETF-a u 2014. je bila i Mionica. Više o tome na sledećem linku