Euteka Projekat je umrežio 48 biblioteka širom zemlje, mnoge biblioteke su dobile opremu za rad u odeljku pod nazivom EUteka kutak, kao i brojne prilike za organizaciju aktivnosti koje informišu i edukuje korisnike bibliotečkih usluga

Tanja Tabački

U 21. veku promene na polju nauke, privrede, ekonomije, obrazovanja ali i načina života, odvijaju se ogromnom brzinom. Svet se menja, Evropa prolazi kroz proces traženja novih modaliteta koji se odnose na administraciju ali i integraciju i otvaranja za nove članove, uprkos svim problemima sa kojima se suočava u odnosu na nove/stare političke i društvene trendove u svetu ali i u samoj EU.

Promene u umetnosti i kulturi su možda najosetnije. Ipak, kultura i umetnost čine identitet jedne zemlje, naroda, cele regije. Koncerti, pozorišne predstave, izložbe, književnost je u Evropi je, kako u tehničkom smislu tako i u inovacijama koje se odnose na samu umetnost, podignuta na najviši nivo. Gledajući ovogodišnji Bitef, pozorišni reportoar beogradskih ali i manjih pozorišta širom zemlje, Sajam knjiga, pod sloganom 4 zemlje 1 jezik, filmske festivale i izložbe u svim većim gradovima, shvatam da novine polako postaju deo naše kulture kao i promena u poimanju rada kulturnih institucija, koje polako postaju svesne da bez novih ideja i saradnje sa civilnim sektorom i nezavisnim umetnicima postaju troma, birokratska institucija bez novih krvnih zrnca.

Kada je reč o bibliotekama, utisak je da se one najsporije menjaju. Za to je, sa jedne strane, potrebna obuka zaposlenih, a sa druge strane nabavka nove tehnologije kako bi se biblioteke bavile svojom delatnošću na pravi način. Tu pre svega mislim na digitalizaciju građe jer je to preduslov očuvanja kulturnog nasleđa.

EUteka projekat je jedan od odgovara na probleme u bibliotekama. Projekat je umrežio 48 biblioteka širom zemlje, mnoge biblioteke su dobile opremu za rad u odeljku pod nazivom EUteka kutak, kao i brojne prilike za organizaciju aktivnosti koje informišu i edukuje korisnike bibliotečkih usluga.

Bibliotekari su sa EUtekom putovali u Brisel, videli su kako funkcionišu institucije, a stečeno znanje su dalje širili unutar svojih biblioteka.

Grupa u kojoj sam i ja bila, obilazila je kulturne centre zemalja EU u Beogradu: British Council, Francuski institut, Institut Cervantes, kancelarije Erasmus+, EU info centar.

Svaka od ovih institucija predstavila je svoj rad i otvorila nam brojne mogućnosti za saradnju.

Činjenica koja frapira je da znanje i informacije stoje na korak od nas, dostupne su ali je bio potreban korak, EUteka projekat, koji nas je usmerio, obavestio i posredovao.

Sada je na nama…

Tatjana Tabački, bibliotekarka Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin” iz Zrenjanina, članice EUteka mreže biblioteka i programski koordinator brojnih projekata realizovanih u okviru biblioteke ili u saradnji sa organizacijama civilnog društva