Šta sve sadrže tzv. ekonomska pregovaračka poglavlja, kako se odvija proces evropskih integracija Srbije, šta treba uraditi na tom putu, a koja je uloga organizacija civilnog društva – teme su o kojima je bilo reči na onlajn edukacijama koje je organizovalo Društvo ekonomista Niša u saradnji sa niškim EU info kutkom.

U nizu od pet radionica, koje su bile namenjene novinarima, predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija u oblasti privrede, učesnici su imali mogućnost da se bliže upoznaju sa odredbama i važnim segmentima pregovaračkih poglavlja iz oblasti ekonomije: Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe; Poglavlje 8 – Politika konkurencije; Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika; Poglavlje 28 – Zaštita potrošača; Poglavlje 29 – Carinska unija.

Učesnicima radionica bliže su predstavljeni koraci koji vode ka pristupanju Srbije EU, važne informacije koje objašnjavaju proces evropskih integracija, kao i obaveze države koje je potrebno ispuniti na tom putu.

Na završnoj, petoj radionici, u fokusu razgovora bila je uloga organizacija civilnog društva u procesu pristupanja. Pored toga, razgovaralo se i Nacionalnom konventu o EU.

Kroz teorijski pregled i aktuelne konkretne primere, učesnike edukacije su kroz ovih pet radionica vodili prof. dr Boban Stojanović, dr Ivan Đekić i dr Vladan Vučić.

Radionice su realizovane u okviru projekta „Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike” koji realizuje Društvo ekonomista Niša.

Sprovođenje projekta deo je šeme dodeljivanja finansijskih sredstava u okviru projekta “Pripremi se za učešće – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz odabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU” (Pripremi se za učešće), koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji. Projekat Pripremi se za učešće implementira Centar za evropske politike – CEP, u svojstvu vodećeg partnera na projektu, sa partnerskim organizacijama: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike (CSP).

PROČITAJTE JOŠ: Nagradni konkurs za novinare, na temu Evropske unije