Prva generacija potencijalno budućih socijalnih radnika ove jeseni sešće u fakulteske klupe Filozofskog fakulteta u Nišu. Osim Beograda i Skoplja, Niš postaje još jedno značajno mesto u regionu za školovanje kadrova koji se bave onima koji su u stanju socijalne potrebe. Prva godina osnovnih i master studija biće besplatna jer su sredstva za školovanje obezbeđena kroz TEMPUS program Evropske unije.

,,Od ovog programa značajnu korist imaće i studenti i sam Filozofski fakultet. Osim besplatne godine školovanja za studente Socijalne politike i socijalnog rada, računarski je opremljena čitava jedna učionica Filozofskog fakulteta. S obzirom da projekat sprovodimo u partnerstvu sa univerzitetima u Londonu, Kopenhagenu i Siciliji, koristile su nam posete i iskustva inostranih kolega koji već školuju kadrove u ovoj oblasti. TEMPUS nam je omogućio i lakše i brže akreditovanje ovih studijskih programa’’, ističe koordinatorka projekta prof. dr Jelisaveta Todorović.

Jelisaveta Todorović

Jelisaveta Todorović

Osnovne studije iz oblasti Socijalnog rada i socijalne politike upisaće 30 studenata, a master petoro manje. ,,Ovaj program zadovoljiće potrebe tržišta rada. Prva faza ovog programa je bila da obavimo opsežna istraživanja. Ona su nam pokazala da su ovi obrazovni profili preko potrebni jer će nam u narednih pet godina nedostajati čak 500 stručnjaka iz ove oblasti’’, objašnjava dekanica Filozofskog fakulteta u Nišu prof. dr Natalija Jovanović.

Natalija Jovanović

Natalija Jovanović

Siguran posao po diplomiranju, međutim, nije osnovni razlog što se budući studenti opredeljuju za smer Socijalni rad i socijalna politika. ,,Radim u specijalnoj školi za decu oštećenog sluha i u svakodnevnom sam kontaktu sa njima i njihovim porodicama. Malo je reći da sam bila presrećna kad sam čula da smo akreditovani’’, ne krije uzbuđenje mlada Jovana Janković. Rad sa najmlađima jeste i motiv njenog budućeg kolege Ilije Vojkovića koji ,,u izviđačkom odredu celog života radi sa decom pa ga je obradovalo saznanje da smer Socijalnog rada postaje deo Filozofskog faulteta’’.

Studentima će osim teoretske nastave, biti na raspolaganju i praktična – u Centru za socijalni rad, Gerontološkom centru, Centru za porodični smeštaj i usvojenje, Domu za decu bez rositeljskog staranja…

TEMPUS je jedan od najstarijih programa Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u državama – partnerima.Program finansira projekte u kojima učestvuju institucije visokog obrazovanja EU, a pomaže i reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama kako bi pomogao da njihovi obrazovni sistemi prihvate trendove razvoja visokog obrazovanja u EU.