Angažovanje i edukacija građana
(PDF 2,03 MB)
Fandrejzing
(PDF 1,92 MB)
Širenje svesti i zagovaranje
(PDF 2,63 MB)

Pojmovnik EU

Preuzmitepdf [ 9,45 MB ]

 

 

 

 

60 dobrih razloga za EU

Zašto nam je potrebna Evropska unija i koje su sve prednosti koje ona omogućuje građanima? Ovo su samo neke od činjenica koje možete pročitati u brošuri „60 dobrih razloga za EU“:

 • EU garantuje mir već 70 godina
 • Mi smo Evropa: imamo Dan Evrope, evropsku zastavu i Odu radosti
 • EU podstiče rast, zapošljavanje i prosperitet
 • EU podržava manje razvijene regione i ekonomski oporavak
 • Jedinstveno tržište obara cene
 • Evropa obara cene telefonskih poziva
  • Mnoge druge razloge, kao i iskustva Malte, koja je postala članica EU u maju 2004. godine, pronađite u brošuri.

   Preuzmitepdf [ 1,13 MB ]

   EU & JA

   Šta je EU, kako funkcioniše, koji su joj planovi…?

   Preuzmitepdf [ 7,70 MB ]

    

    

    

   Obrazovanje, obuka, mladi i sport

   Ulaganje u obrazovanje i obuku od ključnog je značaja za podsticaj ličnog razvoja i mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi

   Preuzmite verziju na srpskompdf [ 1,33 MB ]

   Preuzmite verziju na engleskom [ 757 KB ]

    

   Poljoprivreda

   Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije (ZPP): za našu hranu, za naše selo, za našu životnu sredinu

   Preuzmite verziju na srpskompdf [ 2,15 MB ]

   Preuzmite verziju na engleskom [ 7 MB ]

    

   Kultura i audiovizuelni mediji

   Evropski kulturni i kreativni sektori daju ključan doprinos ekonomiji, zapošljavanju i socijalnoj koheziji

   Preuzmite verziju na srpskompdf [ 764 KB ]

   Preuzmite verziju na engleskom [ 529 KB ]

    

   Evropski Mozaik

   Gediminas Vitkus
   28 država Evropske unije

   Preuzmitepdf [ 9,42 MB ]

    

    

   Deset prioriteta za Evropu

   Novi početak za Evropu:
   plan EU za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promene

   Preuzmite verziju na srpskompdf [ 1,89 MB ]

   Preuzmite verziju na engleskom [ 1,84 MB ]

    

   Osnivači EU

   Ova publikacija je deo serije koja objašnjava kako EU postupa u okviru politika iz različitih oblasti, zašto u njima učestvuje i koje rezultate postiže.

   Preuzmite verziju na srpskompdf [ 1,75 MB ]

   Preuzmite verziju na engleskom [ 2,39 MB ]

    

   Klimatska akcija

   Gradimo svet koji želimo, sa klimom kakvu želimo

   Preuzmite pdf [ 1 MB ]

    

    

    

   Životna sredina

   Zdrava i održiva životna sredina za sadašnje i buduće generacije

   Preuzmite pdf [ 1,53 MB ]

    

    

    

   Spoljni poslovi Evropske unije

   #OsnoveZSBP

   Zajednička spoljna i bezbednosna politika ukratko: šta je, kako funkcioniše i koji su dosadašnji rezultati.

   Preuzmite pdf [ 363 kB ] English version  [ 3 MB ]

    

   Evropa u 12 lekcija : Objašnjena Evropska unija

   Koja je svrha Evropske unije? Zašto je osnovana i kako? Kako funkcioniše? Šta je do
   sada postigla za svoje građane i koji novi izazovi danas stoje pred njom?
   Da li se u vreme globalizacije EU može uspešno takmičiti sa drugim velikim
   ekonomijama i istovremeno održati svoj društveni standard? Kakva će biti uloga
   Evrope na svetskoj pozornici u godinama koje dolaze? Gde će biti povučene granice
   EU? Kakva je budućnost evra?
   Ova su samo neka od pitanja na koja odgovara stručnjak za EU Paskal Fonten u ovom
   izdanju svoje popularne knjižice „Evropa u 12 lekcija“. Paskal Fonten je bivši asistent
   Žana Monea i profesor na Institutu političkih nauka (Institut d’Etudes Politiques) u
   Parizu.

   Preuzmite pdf [ 4,5 MB ] English version  [ 2,5 MB ]

   Proširenje Evropske unije

   Cilj ove brošure je da Vam pruži informacije o procesu proširenja Evropske unije (EU). Evropska unija je osmišljena kao projekat koji će evropskom kontinentu doneti mir i stabilnost. Ove težnje su s vremenom navele sve veći broj zemalja da se pridruži grupi od šest država osnivača. EU danas ima 28 država članica, a njena vrata su otvorena i drugim evropskim državama koje žele da joj pristupe, a koje su posvećene unapređenju mira, demokratije, stabilnosti i prosperiteta. (Iz predgovora koji je napisao generalni direktor za proširenje Kristijan Danijelson).

   Preuzmite pdf [ 5 MB ] English version  [ 5 MB ]

   Kako funkcioniše EU

   Ova publikacija je vodič kroz funkcionisanje Evropske unije (EU). „Kako funkcioniše Evropska unija” znači kako se odluke donose na nivou EU i ko ih donosi. U središtu procesa odlučivanja su institucije EU – poput Parlamenta, Saveta i Evropske komisije – za koje možda već znate, ali ima i drugih. Da bi se prikazalo kako EU funkcioniše, ova publikacija najpre objašnjava postupak donošenja zakona. Nakon toga pruža uvid u svaku od institucija EU kao i agencija i tela koja ih podržavaju.

   Preuzmite pdf [ 2,9 MB ] English version  [ 2,3 MB ]

   Abeceda prava Evropske unije

   EUIC
   Pravni poredak koji je stvorila Evropska unija (EU) već je postao sastavni deo našeg političkog života i društva. Na osnovu Ugovora o Uniji, svake godine se donose hiljade odluka koje imaju presudan uticaj na države članice EU i živote njihovih građana. Pojedinci su odavno prestali da budu samo građani svojih država, gradova ili opština; oni su i građani Unije. Samo iz tog razloga, njihova informisanost o pravnom poretku koji utiče na njihov svakodnevni život je od presudnog značaja. Međutim, nije jednostavno razumeti kompleksnost strukture i pravnog poretka Unije. Stranice koje slede predstavljaju pokušaj da se pojasni struktura Unije kao i potpornih stubova evropskog pravnog poretka i na taj način doprinese boljem razumevanju među građanima EU.
   Preuzmite pdf [ 2,6 MB ]

   Evropa u 12 lekcija

   Koja je svrha Evropske unije? Zašto i kako je osnovana? Kako funkcioniše? Šta je do sada postigla za svoje građane i koji novi izazovi danas stoje pred njom?
   Preuzmite pdf [ 3 MB ] engleska verzija [ 4,5 MB ]

    

    

   Ukratko o Evropi

   EUIC
   Evropska unija (EU) je ekonomski i politički savez 27 evropskih zemalja. Početak saradnje datira od pedesetih godina prošlog veka, kada je šest država (Francuska, Zapadna Nemačka, Italija, Belgija, Holandija i Luksemburg) osnovalo Evropsku zajednicu za ugalj i čelik i Evropsku ekonomsku zajednicu . Naziv „Evropska unija“ je uveden nakon usvajanja Mastrihtskog ugovora, 1993. godine. Lisabonski ugovor, ratifikovan 2009. godine, razjasnio je koje nadležnosti pripadaju EU.
   Preuzmite pdf [ 940 kB ] engleska verzija [ 970 kB ]

   Agencija za osnovna prava EU

   EUIC
   Osnovna prava utvrđuju minimum standarda kako bi se osiguralo dostojanstveno ophođenje prema svakoj osobi. Bilo da je reč o pravu na slobodu od diskriminacije na osnovu starosti, invalidnosti ili etničke pripadnosti, pravu na zaštitu ličnih podataka ili pravu na dostupnost pravne zaštite, potrebno je promovisati i štititi sva ova prava
   Preuzmite pdf [ 920 kB ]

    

   Državljanstvo EU – brošura

   EUIC
   Sokrat je davno rekao: „Ja nisam ni Atinjanin ni Grk, već građanin sveta“. Sam koncept državljanstva Evropske unije ne omogućava izraz „ja sam građanin Evropske unije”, jer državljanstvo podrazumeva pravnu povezanost pojedinaca i teritorijalnog političkog entiteta, ali ono građanima Evropske unije danas pruža niz posebnih prava koja zadiru u samu srž njihovog svakodnevnog života.
   Preuzmite pdf [ 3,3 MB ] engleska verzija [ 3,4 MB ]

    

   Državljanstvo EU

   EUIC
   Koncept državljanstva EU uveden je Ugovorom o Evropskoj uniji ili kako se popularno naziva Ugovorom iz Mastrihta, koji je stupio na snagu novembra 1993. godine. Ugovor iz Amsterdama (1997) i Ugovor iz Lisabona (2007) nedvosmisleno navode da državljanstvo EU „dopunjuje a ne zamenjuje nacionalno državljanstvo“. Prava ukorenjena u državljanstvu EU su ona zagarantovana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima kao i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
   Preuzmite pdf [ 413 kB ] engleska verzija [ 431 kB ]

    

   Institucije EU: Trougao kao osnova

   EUIC
   Evropska unija je jedinstven politički entitet čije su suverene države članice udružile vlast u ključnim oblastima upravljanja da bi ostvarile zajedničke ciljeve. Svaki državljanin bilo koje države članice ujedno je i državljanin EU i ima pravo da učestvuje u demokratskom životu Unije. Iako ima obeležja i države i međunarodne organizacije, EU se ne može okarakterisati nijednom od njih i smatra se „sui generis“ (lat. jedinstvenim) političkim projektom.
   Preuzmite pdf [ 390 kB ] engleska verzija [ 405 kB ]

    

   Proširenje: uspešna priča EU

   EUIC
   Evropska unija sprovodi politiku proširenja više od četiri decenije; sukcesivni prijemi doveli su do povećanja broja zemalja članica sa prvobitnih šest na 28. Proširenje je zbližilo nacije i kulture, obogativši Evropsku uniju i dajući joj raznolikost i dinamičnost. U okviru stroge ali pravične uslovnosti, perspektiva članstva u Evropskoj uniji podstiče političke i ekonomske reforme, čime se društva transformišu i otvaraju nove mogućnosti za građane i privredu. U isto vreme, proširenje jača Uniju politički i ekonomski.
   Preuzmite pdf [ 364 kB ] engleska verzija [ 370 kB ]

    

   Evropa za žene

   Evropa za žene ističe neke od brojnih polja u kojima je sveevropska akcija imala značajan uticaj na stavri od opšteg značaja, ali posebno teme značajne za žene.

   Preuzmiteods128[ 1,5 MB ]

    

    

   Anti-diskriminacija – politike i dostignuća EU

   EUIC
   Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava čine vrednosti na kojima je zasnovana Evropska unija: utkane u Ugovor o Evropskoj uniji, one su dodatno ojačane Poveljom o osnovnim pravima. Države koje žele da pristupe Evropskoj uniji moraju da poštuju ljudska prava, a to isto moraju da čine i zemlje koje imaju zaključene trgovinske ili druge sporazume sa EU. Poštovanje i zaštita pripadnika manjina su postavljeni kao jedan od Kopenhaških kriterijuma, uslova koje moraju da ispune države koje žele da postanu nove članice Evropske unije.
   Preuzmite pdf [ 340 kB ] engleska verzija [ 360 kB ]

    

   Obrazovanje i usavršavanje u EU

   EUIC
   Evropa prolazi kroz period promena, koji je istovremeno izazovan i uzbudljiv. Strategija Evropa 2020. dala je nov zamah izgradnji konkurentne Evrope, održivog razvoja i zapošljavanju. U želji da svojim građanima proširi mogućnosti, Evropska unija im pruža brojne mogućnosti – od obrazovanja, preko nauke i kulture, do različitih aktivnosti mladih.
   Preuzmite pdf [ 2,2 MB ]

    

   Razmišljaj ekološki: EU i životna sredina

   EUIC
   Evropska unija (EU) ima ceo arsenal pravila i politika kojima reguliše zaštitu životne sredine i preduzela je važne korake u rešavanju najvećih ekoloških problema, poput klimatskih promena.
   Preuzmite pdf [ 256 kB ] engleska verzija [264 kB]

    

   Volontiraš? To je dobro za tebe!

   EUIC
   Značaj i koristi volonterskog rada su već dugo priznati unutar EU. Volonterske aktivnosti doprinose jačanju nekih od osnovnih evropskih vrednosti, kao što su solidarnost i povezanost sa lokalnom zajednicom.
   Preuzmite pdf [ 1 MB ]

    

   Kultura u EU: Ujedinjeni u raznolikosti

   EUIC
   Evropsko kulturno nasleđe je zasnovano na raznolikosti na poljima jezika, književnosti, teatra, arhitekture, umetničkih zanata, filma, radija i televizije – da navedemo samo neke od oblasti.
   Preuzmite pdf [ 3,6 MB ] engleska verzija [3 MB]

    

   Jedinstveno tržište u EU

   EUIC
   Unutrašnje tržište Evropske unije je Jedinstveno tržište u kome je osigurano slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i ljudi, unutar koga građani Evrope slobodno žive, rade, uče i posluju. Od kad je stvoreno, 1993. godine (pod vođstvom Žaka Delora), Jedinstveno tržište omogućilo je veću konkurenciju, kreiralo nova radna mesta, definisalo pristupačnije cene za potrošače i omogućilo veći izbor roba i usluga.
   Preuzmite pdf [ 1,2 MB ] engleska verzija [1,2 MB]

    

   Razumevanje proširenja

   EUIC
   Svrha ove brošure je da objasni, na jasan i jednostavan način, na šta se odnosi politika proširenja EU i kako se ona sprovodi u praksi. Cilj brošure je da pruži čitaocu pregled toga kako je EU rasla od svoga osnivanja, gde se nalazi danas nakon što je prošla svoj najvažniji krug proširenja u 2004. i 2007. godini i koji su izgledi za prihvatanje novih članica u budućnosti. Pored pomenutog, ovom publikacijom se želi odgovoriti na pitanja koja se često postavljaju, poput „Ko odlučuje?“ i „Kako zemlja kandidat postaje zemlja članica?
   Preuzmite pdf [ 4,6 MB ] engleska verzija [4,3 MB]

    

   IPA

   IPA, Instrument za pretpristupnu pomoć, je usmereni mehanizam koji je stvorila EU za uspešno davanje pomoći zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Potrebe su veoma raznovrsne među zemljama kandidatima (Turska, Hrvatska i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija) i zemljama potencijalnim kandidatima (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora i Srbija). IPA je osmišljena da precizno zadovolji te potrebe kroz jedinstven ali fleksibilan instrument.
   Preuzmite pdf [ 790 kB ]

    

   Svako ima svoju ulogu

   EUIC
   Struktura stanovništva Evropske unije menja i ono postaje sve starije. Početkom 2010. godine bilo je 87 miliona starijih od 65 godina, što je više od 17% stanovništva EU. Kao odgovor na demografske izazove EU je proglasila 2012. godinu Evropskom godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti.
   Preuzmite pdf [ 911 kB ]

    

   Poljoprivreda i EU

   EUIC
   Evropa je istovremeno veliki izvoznik i najveći svetski uvoznik hrane, pre svega iz zemalja u razvoju; evropski poljoprivredni sektor koristi bezbedne, čiste i ekološke proizvodne metode i stvara kvalitetne proizvode koji ispunjavaju zahteve potrošača; Poljoprivredni sektor EU služi ruralnim zajednicama. Njegova uloga nije samo da proizvodi hranu, nego i da garantuje opstanak seoskih predela kao mesta za život, rad i obilazak.
   Preuzmite pdf [ 358 kB ]

    

   Evropa 2020

   Evropa 2020: strategija za pametni, održivi i inkluzivni rast, usvojena 2010. godine, ima za cilj ekonomski razvoj Evropske unije zasnovan na znanju uz očuvanje životne sredine, visok nivo zaposlenosti ,
   produkti vnosti i socijalne kohezije. Strategija Evropa 2020 je razvojni dokument do 2020. godine, koji bi trebalo da odgovori na izazove sa kojima se Unija, ali i zemlje članice suočavaju u svetu koji se konstantno menja.
   Preuzmite pdf [ 42 MB ]

    

   Rad i starenje

   Pregledom postojeće literature i predstavljanjem novih empirijskih nalaza, prilozi u ovom knjizi otkrivaju način na koji su penzionisanje i sve starija radna snaga na raskršću ključnih socijalnih promena poslednjih decenija. Nudi odgovor na pitanje koji faktori sprečavaju ili omogućavaju ljudima da rade i u poznim danima i teži definisanju jasnih i pristupačnih dokaza i sugeriše inovativne načine razmišljanja u podržavanju politike aktivnog starenja.

   Preuzmiteods128 [ 1,5 MB ]

    

   Vodič kroz integracije za donosioce odluka i praktičare

   Priručnik sadrži iskustva i lekcije iz 27 država članica o sledećem temama: Razmeni informacija u Evropi, masovnim medijima i komunikaciji, podizanje svesti i pravima migranata, platformama za dijalog, dobijanju državljanstava i praksi aktivnog državljanstva, mladim useljenicima, obrazovanju i tržištu rada.

   Preuzmiteods128 [ 2,6 MB ]

    

   Pravljenje razlike u životu

   EU investira u ljude preko Evropskog socijalnog fonda. Šta EU zaista čini za svoje građane? Evropski socijalni fond je jedan od odgovora na to pitanje, jer svake godine investira u dest miliona ljudi u 27 država članica. Ova knjiga donosi priče 54 osobe, dve iz svake drđave članice, koje su iskoristile prilike koju su im pružile inicijative finansirane od ESF.

   Preuzmiteods128 [ 3 MB ]

    

   Sloboda kretanja i života u EU

   Vodič kroz vaša prava kao građanina EU

   Preuzmiteods128 [ 842 kB ]

    

    

    

   Agenda za nova znanja i poslove

   Evropski doprinos ka punoj zaposlenosti, komunikacija od komisije do Evropskog parlamenta, saveta, Evropskog socijalnog i ekonomskog komiteta i komiteta regiona.

   Preuzmiteods128 [ 750 kB ]

    

    

   Ovde da bi vas zaštitili

   Evropska unija obezbeđuje da vaša hrana bude ispravna od farme do tanjira

   Preuzmiteods128 [ 3 MB ]

    

    

    

   Your guide to the Lisbon treaty

   Downloadods128 [ 3 MB ]