Završna u nizu online radionica iz serijala “Stay tuned” koji realizuje EU info kutak Niš okupila je gotovo 100 učesnika. Kako izgleda zdravo roditeljstvo, šta podrazumevaju disciplina i saradnja i na koji način se uspostavlja adekvatna saradnja sa decom? O ovim temama zainteresovani su mogli da dobiju savete i nauče korisne veštine na radionici koju su vodili Ivana Vračkić i dr Čedomir Šagrić, redovni saradnici EU info kutka.

„Roditeljstvo ne treba doživljavati kao zadatak već kao jedno neverovatno životno iskustvo i dar, ali istovremeno i kao izazov jer je to mogućnost da drugo živo biće dovedemo do savršenstva ili pomognemo da maksimalno razvije svoje kapacitete“ kaže dr Čedomir Šagrić.

Kako dodaje dr Šagrić, roditelji često usled brige za bezbednost i sigurnost svog deteta imaju potrebu da dete „čuvaju pod staklenim zvonom“ što je tipično i logično, ali je pogrešno.

„Na taj način se pravi greška jer se deci uskraćuje mogućnost iskustva i mogućnost greške kao korisne za učenje. Ako smo napravili takvu klimu u porodici da se greška ne toleriše ili kažnjava, dete će kriti od roditelja svoje greške i neće umeti da ih sagledava, da iz njih uči. Ne smemo da uskraćujemo deci iskustvo, a naš zadatak je da dete „naoružamo“ važnim veštinama i znanjem da u kriznim, teškim situacijama može da reaguje adekvatno i ispravno“ zaključuje dr Šagrić.  

Ivana Vračkić ukazuje na to da ponašanje deteta ne određuje samo porodično okruženje već i različite interakcije u koje stupa van porodice. Postoje rizični i protektivni faktori i u porodici i u sredini.

„To možemo da posmatramo kao jednu vagu sa dva tasa. Rizičnih faktora će uvek biti, ali je suština da protektivni faktori preovladaju. U tom smislu, važan faktor je ostvarivanje čvrste veze između dece i drugih članova porodice“ dodaje Ivana Vračkić.

Zadatak roditelja i drugih staratelja je priprema dece za društveno prihvaćene fizičke, ekonomske i psihološke situacije osobene za kulturni milje u kome treba da žive i razvijaju se.

Neki od saveta koje su predavači istakli na ovoj radionici: Postavitejasna, dosledna pravila; Pokažite interesovanje za detetove aktivnosti; Obezbedite odgovarajuće i zanimljive životne sadržaje; Podstaknite samokontrolu davanjem izbora; Usredsredite se na željeno ponašanje, a ne na ono koje treba izbegavati; Izgradite sliku o sebi da ste pouzdani, odgovorni i kooperativni; Očekujte od deteta najbolje; Primećujte i obraćajte pažnju na decu kada rade dobro; Krenite u akciju pre nego što neka situacija izmakne kontroli; Budite ohrabrujući; Dajte dobar primer; Pomozite deci da vide kako njihovi postupci utiču na druge.

Zadatak roditelja i drugih staratelja je priprema dece za društveno prihvaćene fizičke, ekonomske i psihološke situacije osobene za kulturni milje u kome treba da žive i razvijaju se.

Kroz praktične savete, učesnici radionice mogli su da saznaju koji su najzastupljeniji stilovi roditeljstva i šta oni znače, kako koristiti proaktivne strategije roditeljstva, koja pitanja sebi postavljati i kako sebe razvijati kada je reč o veštinama u odnosu sa decom. Na primerima iz prakse i kroz različite životne situacije, prisutni su analizirali ponašanje dece i rodutelja, dali svoje komentare i razmatrali šta bi u konkretnim slučajevima bio najbolji potez.

***

Online radionica o zdravom roditeljstvu je bila poslednja u serijalu radionica “Stay tuned” koji realizuje EU info kutak Niš. Prepoznajući neke od jedinstvenih strahova i problema sa kojima se suočavaju savremene porodice i u redovnim okolnostima i u vreme pandemije, kao što su problemi u razumevanju, nedovoljno informacija i znanja o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti, upotrebi droga, seksualnosti i nedostatku asertivne komunikacije, iskusni stručnjaci na seriji radionica razgovaraju o ovim temama kroz grupni rad sa polaznicima.