“Detetu nije potrebno ni pretiti ni laskati, samo mu treba obezbediti normalne uslove za život.“
Ovom rečenicom čuvena Marija Montesori je jasno iskazala stav da dete ne treba podučavati već mu pomoći da se samo razvije.

Na novoj online radionici niškog EU info kutka, koja se održava 27. aprila od 17 sati razgovaramo o tome kako izgraditi zdrave odnose, steći važne veštine roditeljstva i usmeriti dete na ispravan put.

Da bi razvoj deteta bio uspešan, potrebno je sigurno i podsticajno okruženje, koje ga razume i podržava; okruženje u kome se dete oseća spokojno, kome pripada, u kojem može da istražuje, razvija svoje kreativne kapacitete, uči, bude uspešno, zadovoljno i ostvareno. Roditelji kao i svaka druga odrasla osoba koja brine o deci, imaju odgovornost da ih vode, ispravljaju i socijalizuju ka odgovarajućem ponašanju, a te akcije se često nazivaju vođenje i disciplina deteta. Pozitivno vođenje i disciplina su presudni za decu jer promovišu samokontrolu, podučavaju odgovornost i pomažu im u promišljenim izborima.

Ne postoji savršena formula koja odgovara na sva pitanja kako biti ”idealan” roditelj. Deca su jedinstvena koliko i porodice kojima pripadaju. Strategija podrške potrebna jednom detetu možda neće biti dovoljna drugom. Zato svako dete treba posmatrati kao jedinstveni entitet. 

Teme o kojima razgovaramo ovom prilikom:

Šta je zdravo roditeljstvo? Šta su disciplina i saradnja sa detetom? Šta znači zdrav autoritet? Šta je poverenje i zašto je važno da od njega nikada ne odustajemo? Šta je zdravo samopouzdanje? Šta mogu biti uzroci neadekvatnog ponašanja deteta? Gde su zamke za zdravo odrastanje? Gde pronaći snagu i veštine da uspemo u roditeljstvu?

Predavači će biti redovni saradnici niškog EU info kutka – Ivana Vračkić, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut i Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja.

Radionica se održava na Zoom platformi. Učešće je besplatno za sve zainteresovane građane, ali je iz organizacionih razloga neophodna prijava popunjavanjem formulara koji se nalazi ispod, najkasnije do 27. aprila u 10 sati ili do popune kapaciteta.

Prijavni formular

***

Online radionica o zdravom roditeljstvu deo je serijala radionica “Stay tuned” koji realizuje EU info kutak Niš. Prepoznajući neke od jedinstvenih strahova i problema sa kojima se suočavaju savremene porodice i u redovnim okolnostima i u vreme pandemije, kao što su problemi u razumevanju, nedovoljno informacija i znanja o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti, upotrebi droga, seksualnosti i nedostatku asertivne komunikacije, iskusni stručnjaci na seriji radionica razgovaraju o ovim temama kroz grupni rad sa polaznicima.