Dr Stefan Mandić-Rajčević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao na Univerzitetu u Milanu (Italija). Radi kao saradnik u nastavi Katedre za socijalnu medicinu i u Školi javnog zdravlja i menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Aktivan je član više nacionalnih i internacionalnih organizacija, kao i radnih grupa koje se bave odgovorom na pandemiju KOVID-19. U novembru 2020. prošao je prvu obuku Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa upravljanjem infodemijom i postao sertifikovani manadžer infodemije.