„Razvoj preduzetničkih projekata – dostupnost EU fondova, priprema i pisanje predloga projekata“ – tema je trodnevnog treninga za žene, sadašnje i buduće preduzetnice, koji je danas počeo u Novom Sadu.

 Zbog velikog interesovanja (ukupno se prijavilo više od sto žena), organizatori – EU Info point u Novom Sadu, a u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka i Fondom Evropski poslovi – su tokom novembra i decembra upriličili tri treninga. Današnji, drugi po redu trening za žene preduzetnice, okupio je 17 žena iz Novog Sada i drugih vojvođanskih mesta.

Ciljevi treninga su da se predstave fondovi EU koji se odnose na preduzetništvo, ohrabre žene da se bave preduzetništvom, da im se pruži podrška u osnivanju sopstvenog biznisa, kao i podrži razvoj i unapređenje veština neohodnih za pisanje predloga projekata.

Teme koje će polaznice, uz pomoć trenera iz Fonda Evropski poslovi i Regionalne agencije Bačka, obrađivati su: Lokalni, regionalni i EU programi za preduzetništvo; Izrada predloga projekata i veština pisanja; Upravljanje projektima; Budžetiranje; Predlozi EU projekata – procedura i dokumenti; Rad na prijavnim formularima.

Snežana Pupovac, EU Info point Novi Sad, pozdravila je učesnice i uputila ih na informacionu kancelariju Evropske unije gde svakodnevno mogu da dobiju dodatne, opširnije informacije o razvoju preduzetničkih ideja, kao i dostupnosti novca iz EU fondova za pokretanje biznisa.