Informativna radionica za nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta Novi Sad (UNS), u okviru programa Erazmus+ chat  održana je danas, u EU kutku u Novom Sadu.

Katarina Vaščić iz ESN Novi Sad i iz ESAA – Erasmus+ Student and Alumni Association, predstavila je mogućnosti u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, namenjene unverzitetskom osoblju i pojasnila je postupak prijavljivanja za Erasmus+ akademsku mobilnost.

Nastavno i administrativno osoblje boravi na razmeni od pet dana do dva meseca, učestvuju u nastavi i profesionalno se usavršavaju.

U 2015. godini Srbiji je odobreno ukupno 1430 razmena, od 3159, kolika je ukupna cifra mobilnosti za region Zapadnog Balkana kome pripada i Srbija, koje se realizuju u okviru 544 projekta. Od toga je gotovo 900 odlazaka, od kojih je 58% namenjeno razmeni studenata, dok je ostatak namenjen razmeni nastavnog i administrativnog osoblja visoko-školskih institucija.

novi-sad-2

Učesnici radionice imali su priliku da čuju iskustva profesora, saradnika i vannastavnog osoblja Univerziteta Novog Sada – Viktorije Krombholc, Bojane Kovačević Petrović i Ivane Janjić – koje su već učestvovale u akademskoj razmeni u evropskim zemljama, kao i da postave mnoga pitanja u vezi sa prijavama, programom mobilnosti  i stečenom iskustvu u okviru razmena.

Erazmus plus program je program Evropske komisije, koji je fokusiran na obrazovanje, sport i omladinu. Ovaj program omogućava razmenu studenata na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske, postdoktorske), kao i razmenu nastavnog i administrativnog osobljaa između univerziteta programskih zemalja i univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana. Program omogućava dvosmernu razmenu studenata i zaposlenih na institucijama koje učestvuju u ovim mrežama. Osim Erazmus + programa, mreže za razmenu koje su i daljee aktivne i raspisuju konkurse su: EUROWEB+SUNBEAMGREEN-TECH-WBERAWEB.