Nepoštovanje temeljnih ljudskih prava je i dalje široko rasprostranjena pojava u svim delovima sveta, na žalost, i u Srbiji. Gde god da se nalazimo, možemo to da primetimo – na ulici, u školi, na poslu, u javnom prevozu, na društvenim mrežama…Istupite i borite se za prava izbeglica, migranata, osoba sa invaliditetom, LGBT osoba, žena, dece, manjina, i svih drugih ljudi čija su prava ugrožena! Ovo je, između ostalog, sadržaj apela, koji su okupljeni na tribini u subotu 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava, poslali sa panel diskusije „Zašto Naš prajd“ u Omladinskom klubu Opens 2019 u Novom Sadu. Tribinu, kao i izložbu fotografija grupe „Izađi“ pod nazivom „Rodno nekonformiranje“ organizovala je novoosnovana organizacija „Panonska platforma za ljudska prava“ uz podršku EU Info pointa Novi Sad.

Na skupu, na kome su se predstavile članice Panonske platforme za ljudska prava (Grupa za podršku mladim LGBT osobama „Izađi“, Udruženje „Crvena linija“, Edit centar, Udruženje Sekularnih Humanista „Humans ), govoreno je o potezima koje će ove organizacije, udruženja i mnogi pojedinci činiti u budućnosti na očuvanju i doslednom sprovođenju onoga što je ugrađeno u naš pravni sistem, a tiče se poštovanju ljudskih prava.

ljudska-prava-brosure

Organizatori su podsetili na pregovaračko poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava, koje obuhvata vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava i predstavlja osnovne vrednosti Evropske unije. U U Izveštaju EK o napretku Srbije kaže se, između ostalog, da je Srbija ratifikovala sve glavne instrumente za zaštitu ljudskih prava, ali da njihovo sprovođenje mora da bude bolje i koegzistentnije.