Evropska unija dodelila je više od 2,3 miliona evra bespovratnih sredstava ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama u Srbiji koje su učestvovale na konkursu „Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama“.

“Suviše često oblast mentalnog zdravlja nije predmet debata koje se vode u javnosti. A upravo ova oblast od kritičnog je značaja kako za pojedinačno, ljudsko, tako i društveno blagostanje”, rekao je šef delegacije Evropske unije Majkl Devenport na skupu koji je povodom dodele grantova za projekte pomoći osobama sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama održan u Palati Srbija.

Sredstva su dodeljena za 19 projekata koji će biti realizovani od juna 2014. do decembra 2015. godine.

Devenport je rekao da se procenjuje da u Srbiji 300.000 ljudi ima intelektualne teškoće ili pate od duševnih bolesti i upozorio da će se situacija dalje pogoršavati.

image(1)

“Sa samo pet neplanski raspoređenih specijalnih bolnica, 13 rezidencijalnih ustanova i slabom mrežom lokalnih usluga lako je predvideti da će se statistika samo pogoršavati, a opcije za korisnike i njihove porodice samo sužavati”, rekao je Devenport.

Cilj projekata je unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova (ustanove socijalne zaštite) koji imaju intelektualne i mentalne poteškoće i stavaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu.

Iznos bespovratnih sredstava (grantova) iznosi od 50.000 do 200.000 evra po projektu, uz kofinansiranje od 15%.

Zahvaljujući ovim projektima biće otvoreno 19 novih servisa u sistemima socijalne zaštite i zdravstva u Srbiji, 149 osoba bi trebalo da kroz proces deinstitucionalizacije započne samostalan život u zajednici, 192 osobe da budu pripremljene za deinstitucionalizaciju, a 533 osobe će biti obuhvaćeno lokalnim uslugama kojima je cilj prevencija institucionalizacije.

image

Ministar Zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da će finansijska podrška EU u okviru ovog projekta omogućiti specijalnim bolnicama Slavoljub Bakalović u Vršcu i Sveti Vračevi u Novom Kneževcu da deo svojih delatnosti prenesu na lokalni nivo.

Lončar je rekao da primarna zdravstvena zaštita mora da bude ojačana pre svega obučavanjem lekara da lakše prepoznaju znakove duševnih i mentalnih poremećaja.

Projekat finansira Evropska unija iz pretpristupnih IPA fondova, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu politiku i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije.

Od 2000. godine do danas EU je donirala 144 miliona evra za podršku socijalnom sektoru, a 147 miliona evra uloženo je u zdravstvo Srbije.

Više informacija:

Projekat »Otvoreni zagrljaj« – www.otvorenizagrljaj.rs

Spisak podržanih projekata možete pogledati ovde.