Glasovi protiv nasilja prema ženama i devojčicama

Vreme: Petak, 5. februar, 19h

EU info centar vas poziva na onlajn panel diskusiju “Glasovi protiv nasilja prema ženama i devojčicama”. Nasilje prema ženama je ozbiljan društveni problem sa kojim je neophodno suočiti se na svim nivoima zajednice. Posledice nasilja mogu biti dugoročne, i one utiču na celokupni život žene i njenog okruženja (na decu, rodbinu, prijatelje), ugrožavajući čitavo društvo.

Podići glas protiv svih oblika nasilja nad ženama ključno je za napredak bilo koje zajednice. Javno istupanje protiv nasilja, informisanje o pravima, pružanje podrške osobama u nasilju, sve su ovo značajni koraci za prevenciju, kao i za otpor nasilju koje se dešava.

Problemu nasilja nad ženama svakako je potrebno prići sa različitih pozicija, interdisciplinarno, stoga će nas panelistkinje uputiti u značaj koji javne ličnosti i javni govor imaju u ovoj borbi. Pored toga, prvi put ćemo slušati o novim načinima i korišćenju tehnologije u svrhu prijave nasilja nad ženama.

Uz pomenute teme, fokus panela biće:

– Institucionalni okviri i postojeći mehanizmi reagovanja na nasilje nad ženama i devojčicama

– Način rada nevladinog sektora, i mogućnosti podrške putem SOS službi

– Značaj i način umrežavanja SOS službi u Srbiji

Učestvuju:

Gorjana Mirčić Čaluković, zamenica javnog tužioca i članica radne grupe za izradu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Ministarstvo pravde RS

Biljana Stepanov, direktorka Centra za podršku ženama i predsednica Upravnog odbora “Mreža SOS Vojvodina”

Milica Janevski, glumica

Moderatorka: Maša Mileusnić, grupa “Novinarke protiv nasilja nad ženama”

Arhiva dosadašnjih vebinara EU info centra