Dr Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu održao je u EU info centru predavanje na temu “Srbija i Svetski savet crkava”u kojem je kroz istorijski osvrt pokazao kako je tema saradnje prisutna u odnosima hrišćanskih crkava sa manjim i većim intenzitetom još od raskola Istočne i Zapadne crkve 1054. godine.

Navodeći političke prilike i promene tokom vekova profesor Jović je govorio o dinamici odnosa koji su uticali na jačanje potrebe o zajedništvu. U njima je svoju ulogu imala i Srpska pravoslavna crkva (SPC) na čijem je Saboru još 1903. godine donesen dokument o neophodnosti dijaloga. Iskustvo Prvog svetskog rata dovelo je do Poslanice Carigradskog sabora 1920. godine u kojoj se pozva na zajedništvo crkava što je podsećalo na buduće formiranje Lige naroda.

Svetski savez crkava (SSC) je osnovan u Amsterdamu 1948. godine a 147 različitih crkava je tada učestvovalo u njegovom nastajanju. Zbog odnosa sa Ruskom pravoslavnm crkvom i Hladnog rata, SPC se priključuje tek 1965. godine i od tada aktivno učestvuje u ekumenskom dijalogu unutar Svetskog saveza crkava u kome je danas uključeno 345 crkava iz celog sveta od kojih je 14 pravoslavnih.

euic-predavanje-ekumenizam-1Profesor Jović je tokom svog predavanja ukazao i da je umesto očekivanog razvoja dobrih odnosa, ekumenizam često produbljivao jaz i pojačavao ekstremizam – političke prilike u Evropi i Srbiji često su direktno uticale na loše razumevanje i shvatanje ekumenskog dijaloga. Zbog toga su, kako je naveo danas važne smernice u pogledu polemika i pitanja koja se nameću: Na koji način u svetu koji se dezintegriše, ukazati na značaj integracije hrišćanstva? Koliko je evropska nezainteresovanost za religiju, šansa za bolje međuverske odnose? Koliko ovi bolji ekumenski odnosi mogu uticati na samu Srbiju?

Dr Rastko Jović je autor više studija posvećenih mestu i ulozi crkve u savremenom društvu, kao i inter-religijskom dijalogu. Saradnik Bogoslovske akademije u Volosu (Grčka). Od 2010.g. saradnik pri grupi „Gender Movers for Justice“ Svetskog saveta crkava (SSC). Od 2014.g. savetnik međunarodne grupe “Gender Advisory Group” pri SSC.

Predavnje “Srbija i Svetski savet crkava” je deo ciklusa akademskih predavanja “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja” koja se u prostorijama EU info centra održavaju dva puta mesečno sa idejom da renomirani naučnici govore o različitim vezama Srbije i Evrope tokom istorije.