Srbija spada među evropske zemlje sa visokom stopom smrtnosti od raka. Svake godine u Srbiji se registruje 32.000 novih slučajeva raka, a 20.000 ljudi umre od malignih bolesti. Po oboljevanju od raka, Srbija je na 18. mestu, a po smrtnosti na drugom mestu u Evropi, podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“, koji jasno ukazuju na neophodnost većeg angažovanja na preventivi i ranom otkrivanju raka.

Smrtnost od raka grlića materice spada među najviše u Evropi, jer više od dve trećine slučajeva biva otkriveno u odmakloj fazi bolesti kada je prognoza lošija; svake godine od te bolesti umre više od 600 žena. Karcinom dojke treći je uzrok smrti žena starijih od 45 godina i u 70 odsto slučajeva otkriva se u kasnoj fazi, kada se već proširio na ostala tkiva; godišnje, više od 2.000 žena žrtve su te bolesti. Smrtnost od raka debelog creva je iznad proseka EU i na drugom mestu smrtnosti od raka kod oba pola.

NAZIV PROJEKTA: Podrška uvođenju nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji
SEKTOR: Zdravstvo, društveni razvoj
VREDNOST PROJEKTA: 6.600.000 evra
INSTRUMENT: IPA 2009
TRAJANJE: Januar 2011 – jun 2013.
KORISNIK: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

 

Do 2013, u Srbiji je postojao sistem oportunog skrininga (građani su se podvrgavali pregledima na sopstvenu inicijativu – nije bilo mera predostrožnosti u vidu poziva na pregled), ali nije postojao sistemski program ciljanih pregleda koji bi smanjili stopu smrtnosti od malignih oboljenja i sprečili njihovu pojavu kod zdravih ljudi. Takozvani oportuni skrining je obuhvatao samo 20 odsto populacije potencijalno podobne za programe skrininga dojke, grlića materice i debelog creva. Glavni problem je bio, i još uvek jeste, nepoznavanje rizičnih vidova ponašanja i nedovoljna primena pozitivnih iskustava EU u sprovođenju prevencije i programa ranog otkrivanja malignih oboljenja.

Uz podršku Evropske unije, Srbija je dobila Nacionalnu kancelariju za skrining (NCSO – www.screeningserbia.rs) koja koordinira napore uložene u svrhu borbe protiv tri najčešća oblika raka. Kancelarija, osnovana u okviru Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, usmerava stručnjake uključene u skrining programe i održava bazu podataka o skrininzima u skladu sa međunarodnim standardima javnog zdravlja.

U okviru projekta održane su brojne obuke zdravstvenih radnika uključenih u programe skrininga. Tokom realizacije projekta, sprovedenog u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, oko 500 zdravstvenih radnika (radiologa, radiografskih tehničara, citotehničara, citopatologa i gastroenterologa) završilo je posebne kurseve, čime su obučeni za rad u oblasti ranog skrininga raka. Ukupno 50 stručnjaka iz okružnih instituta i zavoda za javno zdravlje obučeno je za rad sa lekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti o metodama ranog otkrivanja raka.

Sproveden širom zemlje, ovo je bio jedan od najuspešnijih projekata zdravstvenog sistema u Srbiji, imajući u vidu činjenicu da je NCSO osnovana kao centralizovana institucija za prikupljanje podataka o broju slučajeva obolelih od malignih bolesti i da od tada uspešno radi.

Istovremeno, kako bi se podigla svest građana, sprovedena je medijska kampanja sa osnovnom porukom da se građani uključe u organizovane preglede po pozivu svog lekara.

Uz sredstva EU u iznosu od 1.820.000 evra obezbeđena u okviru pratećeg projekta pružanja tehničke pomoći, klinički centri u Srbiji opremljeni su neophodnom opremom za rano otkrivanje tri najčešća maligna oboljenja. Nabavljen je 21 mamograf, 18 kolonoskopa, 64 mikroskopa i kompjuterska oprema za 15 centara za citološki pregled.

„Zahvaljujući pomoći Evropske unije, uspeli smo da ovim projektom promenimo i unapredimo kulturu profesionalnog razumevanja skrininga kod mnogih zdravstvenih radnika na svim nivoima zdravstvene zaštite“, rekao je Dušan Keber, bivši ministar zdravlja Slovenije koji je, u ulozi vođe projektnog tima, podelio iskustvo svoje zemlje.

REZULTATI

  • Uspostavljena Nacionalna kancelarija za skrining raka
  • 500 stručnjaka zdravstvene nege je podučeno tehnikama ranog skrininga
  • Klinički centri u Srbiji dobili opremu za obavljanje kliničkih i citoloških pregleda
  • Realizovana medijska kampanja povećanja informisanosti