Bitka protiv COVID-19 ne bije se samo u bolnicama. Na prvoj liniji fronta su i radnici službi koje održavaju javne površine, kako bi naš boravak napolju bio što bezbedniji.

U Obrenovcu su nedavno zajedničku akciju dezinfekcije svih naselja sproveli JKP ‘’Obrenovac’’ i JKP ‘’Vodovod i kanalizacija’’. Radnici ovih javnih komunalnih preduzeća dezinfikovali su ulice kamionima koje je opština Obrenovac dobila u okviru podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji.

Foto: Portal Obrenovac.rs

Jedan od ciljeva ovog projekta bio je jačanje lokalne komunalne infrastrukture u opštinama koje imaju najveći protok migranata.

Oko 4 miliona evra uloženo je u 18 opština u Srbiji u okviru podrške sredinama koje su primale migrante. Cilj projekta bio je da podstakne prihvatanje i razumevanje pitanja migranata / izbeglica u lokalnim zajednicama. Sprovedene aktivnosti su ojačale odnos između domaćeg stanovništva i migranata / izbeglica i poboljšale su komunalnu infrastrukturu i zdravstveni sistem.

Pored pomoći koju je Srbija dobila od EU od početka epidemije, u borbi protiv koronavirusa značajno mesto imaju i dobijena oprema, ali i ljudi koji su svoje kapacitete izgradili i osnažili u okviru projekata EU i Srbije tokom prethodnih godina.

Pored rezultata koji su ostvareni kroz podršku EU upravljanju migracijama u Srbiji, vredi spomenuti i projekat “XBIT — Prekogranična IT mreža za konkurentnost, inovaciju i preduzetništvo”. Zahvaljujući opremi dobijenoj u tom projektu, inovatori iz Srbije i Hrvatske su pomoću 3D štampača napravili zaštitne vizire za zdravstvene radnike.

Takođe, kroz jedan od projekata u okviru programa ‘’Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu’’, u Ljigu i Lajkovcu je obučeno i licencirano 35 lica za pružanje usluge socijalne  zaštite “Pomoć u kući”, nabavljena je oprema za negovateljice i kupljena su tri vozila za terenski rad. Ove negovateljice su od neprocenjive pomoći starima koji zbog mera izolacije tokom epidemije ne mogu da brinu o sebi.

 

Evropska unija je najveći donator u Srbiji za upravljanje migracijama. Od 2015. godine, uz povećane mešovite migracione tokove u Srbiju, EU je donirala pomoć od više od 117 miliona evra državnim institucijama, lokalnim samoupravama, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva i drugim korisnicima.

Od početka povećanog priliva migranata u Srbiju, EU je podržavala funkcionisanje prihvatnih i centara za azil. Hrana, tekući troškovi centara, prevoz do škola, zdravstvenih službi i osoblja takođe se finansiraju uz pomoć EU.

Dodatno, Evropska unija sarađuje sa državnim organima na unapređenju kapaciteta za upravljanje migracijama, posebno sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, na uspostavljanju sistema za upravljanje smeštajnim kapacitetima u skladu sa međunarodnim i EU standardima.