„Kroz nekoliko projekata, pomogli smo da Regionalni centar dobije neophodnu infrastrukturu za normalno funkcionisanje, a nadam se da će lokalne samouprave uvideti njegov značaj i izdvojiti dovoljno sredstava da može nesmetano da nastavi sa radom“, rekao je Menadžer EU PROGRESa Grem Tindal.

Novi Pazar, 10. februar 2014. – Menadžer EU PROGRESa Grem Tindal posetio je danas Novi Pazar i obeležio završetak četiri projekta, ukupne vrednosti 332.900 evra koje su finansirale Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES.

Gradonačelniku Novog Pazara Mehu Mahmutoviću predao je savremenu cisternu za vodosnabdevanje. Osnovna namena ovog kamiona, koji će koristiti Javno komunalno preduzeće „Čistoća“, je da puni rezervoar za pijaću vodu u naselju Blaževo, čija izgradanja bi trebalo da bude završena tokom sledećeg meseca. Uz to, cisterna će služiti i za vodosnabdevanje drugih delova grada i održavanje čistoće ulica. Nabavku ovog kamiona finansirale su Evropska unija i Vlada Švajcarske preko EU PROGRESa sa 97.600 evra.

„Ovo je nastavak naših napora da omogućimo kvalitetno vodosnabdevanje u Blaževu, jer pristup pijaćoj vodi je jedno od osnovnih prava svih ljudi. Zato Evropska unija i Vlada Švajcarske preko EU PROGRESa finansiraju ovaj projekat sa ukupno 270.000 evra što uključuje izgradnju rezervoara i nabavku kamiona“, rekao je Tindal.

Tokom sastanka sa gradonačelnikom Mahmutovićem, menadžer EU PROGRESa je uručio sertifikate ISO 9001 za Sistem upravljanja kvalitetom (QMS) i ISO  14001 za Sistem upravljanja životnom sredinom (EMS). Grad Novi Pazar je jedna od pet lokalnih samouprava na jugu i jugozapadu Srbije koje su usvojile ove standarde, a njihova primena će doprineti bržim, efikasnijim i kvalitetnijim uslugama građanima, odrediti jasne nadležnosti i odgovornosti zaposlenih u opštini, a proces bi trebalo da smanji troškove administracije, donese transparentniju upravu i skrati procedure.

„Novi Pazar nastoji da kontinuiranim radom ostane moderan grad koji odgovara na potrebe svih stanovnika. Uz pomoć ovih standarda, poboljšaćemo efikasnost i smanjiti greške u radu“, rekao je Mahmutović.

Novi_Pazar-4

Tokom boravka u Novom Pazaru menadžer EU PROGRESa je takođe predao kombi za prevoz korisnika Regionalnom centru za osobe sa mentalnim teškoćama u Novom Pazaru, čime je završen projekat opremanja Centra vredan 30.000 evra.

„Kroz nekoliko projekata, pomogli smo da Regionalni centar dobije neophodnu infrastrukturu za normalno funkcionisanje, a nadam se da će lokalne samouprave uvideti njegov značaj i izdvojiti dovoljno sredstava da može nesmetano da nastavi sa radom“, rekao je Tindal.

Mendžer EU PROGRESa posetio je i Mesnu zajednicu Lukare, gde je završen projekat obnove i opremanja Mesne kancelarije, u kojoj stanovnici ovog naselja sada mogu odmah da dobiju izvod iz matične knjige rođenih i overe dokumenta.

„Dobra i jednostavna administracija je preduslov za razvoj, a ova mesna kancelarija jedna od 16 koje su renovirane i opremljene sa oko 26.500 evra, koliko su Evropska unija i Vlada Švajcarske izdvojile preko EU PROGRESa. Sada građani ovih naselja više neće morati da odlaze u Gradsku upravu i čekaju na usluge matičara, već će to moći da urade blizu svojih domova“, naglasio je Tindal.

Evropska unija finansijski podržava Program evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES, sa 14,1 milion evra, Vlada Švajcarske sa 2,5 miliona evra, dok Vlada Republike Srbije učestvuje sa 1,5 milion evra. EU PROGRES ima za cilj da podrži društveno-ekonomski razvoj 25 opština južne i jugozapadne Srbije. Više detalja o Programu možete pronaći na web strani www.euprogres.org.

Za dodatne informacije, molimo Vas kontaktirajte:

Dejan Drobnjak | Menadžer za komunikacije| Evropsko partnerstvo sa opštinama -EU PROGRESa | Timočka 4, Prokuplje, Srbija | Tel: +381 27 333 125 +381 27 329 972| Mobilni: +381 63 861 4524 | e-mail::dejand@unops.org | skype: dejan_unops | www.euprogres.org

Novi_Pazar-5