Uz podršku Evropske unije, u Bajinoj Bašti je svečano otvoren dnevni boravak Dream Centra za decu sa smetnjama u razvoju, u okviru projekta “Ja imam san…”. Prostor u vlasništvu opštine Bajina Bašta adaptiran je kako bi obezbeđedio ambijent za prijatan boravak, obavljanje budućih aktivnosti i poboljšanje položaja dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta, kao i senzibilisanje zajednice za razumevanje i prihvatanje osoba s teškoćama u razvoju.

Nikolas Bizel iz Delegacije EU u Srbiji prisustvovao je otvaranju ovog dnevnog boravka koji je deo aktivnosti projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, a koji EU finansira sa 5,4 miliona evra i sprovodi Delegacija EU u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Opština Bajina Bašta je započela realizaciju projekta “Ja imam san…” u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta.

Usluge u dnevnom boravku, koji je počeo s radom u novembru mesecu, koristiće 14 dece u novom prostoru, 12 postojećih i 2 nova korisnika. Deca uključena u rad boravka sticaće nova znanja i povećati svoje sposobnosti za učenje specifičnih, praktičnih veština za razvoj osnovnih životnih navika koje će im olakšati integraciju u sredinu u kojoj žive. Edukativne usluge dostupne u dnevnom boravku rezultiraće postizanjem stimulativne sredine, psiho-fizičkog blagostanja i relaksacije kako korisnika, tako i njihovih porodica, realizacijom radioničarskih i drugih metoda (senzorna soba, Montesori, itd.) u skladu sa individualnim planovima rada.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra,  ima cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti  socijalne  i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs