Projekat Pravne pomoći pregovorima PlakII (Plac II) predstavljen je u zgradi Narodne skupštine u Beogradu mogućim korisnicima, poput članova radnih grupa i za određena poglavlja. Traje od 30. juna do kraja 2018. i za njega je izdvojeno 2,6 miliona evra, što će se potrošiti pre svega za radne sate eksperata koji treba Srbiji da pomognu u usaglašavanju propisa sa EU, izradi planova za usaglašavanje, ali i unapređenju kapaciteta za izradu i primenu propisa.

Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt rekao je da je period kada će se sprovoditi Plak projekat ključan u evropskim integracijama Srbije budući da su četiri poglavlja otvorena i da se očekuje ubrzanje.

Za Plak projekat rekao je da možda nije “vidljiv” za širu javnost, ali da je ključan za “mašineriju” koja radi na uvođenju zemlje u EU.

Pomoć za usklađivanjem sa pravnim nasleđem EU

Projekat Plac II, vredan 2,6 miliona evra, pomoći će Srbiji da uskladi propise sa pravnim nasleđem EU do kraja 2018. godine, u skladu sa rokom koji je odredila Vlada Srbije, izjavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković. Taj rok, kako je istakla, ne treba mešati sa datumom mogućeg pristupanja jer tu ulogu igraju i okolnosti i politika.

Kako je rečeno na skupu, projektom su obuhvaćene one oblasti u kojima Srbija nema dovoljnu bilateralnu pomoć članica ili pomoć EU u drugim oblicima saradnje.

Milenković je rekla da projekat Plak (Plac II) podržava osnovnu aktivnost u evropskim integracijama – donošenje i primenu evropskih propisa.

plak-publika

“EU integracije se kod nas često percipiraju kao politički proces, što jeste tačno, i odluka EU i o otvaranju i privremenom zatvaranju, a sutra i o članstvu, jeste politička odluka, čak i ako je reč o tehničkim poglavljima, ali iza toga stoji ogroman rad u kojem su angžovane sve institucije, na prilagođavanju propisa nasleđu EU”, navela je ona.

Milenković je podsetila da je 17. novembra usvojen Drugi revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, i da je tim dokumentom predviđeno da se svi propisi usklade sa nasleđem EU do kraja 2018. godine, napomenuvši da taj cilj ne treba mešati sa mogućim datumom pristupanja EU.

Zbog toga je ovaj trenutak odličan za pokretanje Plak projekta “jer ćemo biti u prilici da u skladu sa novim Planom usklađivanja isplaniramo aktivnosti” projekta, navela je ona.

Projekat pruža potrebnu fleksibilnost

Šefica pregovaračkog tima za pregovore sa EU Tanja Miščević rekla je da je ključna odlika ovog projekta fleksibilnost, jer omogućava da se pomoć dobije za pripremu propisa i pristupnih dokumenata u oblastima koje neočekivano dođu u fokus.

Kao konkretan primer navela je poglavlje 13 o ribarstvu koje “je ođednom iskočilo kao važno” i, kako je rekla, ispostavilo se da projekat pomaže Srbiji da u takvim okolnostima odgovori na zahteve veoma brzo.

Ona je podsetila da je Srbija koristila Plak projekte i ranije, od pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ali da je ovo drugi Plak projekat od pokretanja pregovora o pristupanju.

“Plak 2 koji od danas započinje ima cilj da nam pomogne da razumemo ne samo kako se pišu pregovaračke pozicije i akcioni planovi nego i šta to nama donosi”, navela je ona.

Ovo je drugi Plak projekat od otvaranja pristupnih pregovora sa EU, i drugi koji se finansira iz pretpristupnih IPA fondova. Cilj projekta je da poboljša usklađenost domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama za EU i sprovođenje propisa, kao i da unapredi kapacitete institucija za vođenje pregovora.

Pravna podrška pregovorima

Vođa tima projekta Pravna podrška pregovorima Mojca Grošelj rekla je da je projekat vredan 2,6 miliona evra, počeo 30. juna 2016. i da će trajati do kraja decembra 2018.

U odnosu na prethodne verzije Plak projekta, promenjen je logo pa se projekat naziva Pravna podrška pregovorima, da bi bio na srpskom i odražavao suštinu projekta, odnosno njegovu glavnu aktivnost.

Navela je poglavlja kojima će se najviše baviti projekat: 3 – poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga, 4 – sloboda kretanja kapitala, 6 – pravo privrednih društava, 9 – finansijske usluge, 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 15 – energetika, 24 – pravda, sloboda i bezbednost, 27 – životna sredina i 28 – zaštita potrošača i zdravlja.

Kako je rečeno, moguće je uključiti i druge oblasti u slučaju potrebe.