Mladi ljudi iz celog sveta, uzrasta od 21 do 26 godina, pozvani su da učestvuju u debati o budućnosti unutrašnje saradnje koja će biti održana na predstojećim Danima evropskog razvoja od 3. do 4. juna u Briselu, prvom evropskom forumu o globalnoj saradnji i razvoju. Ovo će biti vodeći događaj Evropske godine za razvoj, čija je pažnja po prvi put usmerena na međunarodnu saradnju.

Mladi će do 18. marta moći da podnesu detaljan zahtev za učešćem koji između ostalog obuhvata CV kao i video u trajanju od dva minuta u kom će obrazložiti na koju od 12 ponuđenih tema za diskusiju bi želeli da se usredsrede.

Evropska komisija će odabrati mlade predstavnike, odnosno „buduće lidere”, na osnovu njihovih veština, iskustva i posvećenosti određenom pitanju.

Dvanaest budućih lidera, po jedan sa svakog panela, biće pozvano da se pridruži ostalim istaknutim donosiocima odluka na glavnim panelima na visokom nivou. Budući lideri će moći i da svoje iskustvo i ideje razmene sa ključnim akterima u razvoju i kreatorima politika.

Šernor Bah iz Sijera Leonea, koji je učestvovao u Danima evropskog razvoja 2013, objašnjava: „Kao mladi ljudi, zalažemo se za drugačiju viziju razvoja, gledajući na siromaštvo kao na posledicu mera i obrazaca potrošnje u jednom delu sveta koji se odražava na ljude u nekom drugom. Trebalo bi da se usredsredimo na korišćenje društvene svesti kod mlađih generacija kao dopunskog oruđa u borbi protiv siromaštva i nejednakosti.”

Nova vizija razvoja

U svojim istraživanjima ili posredstvom poduhvata koje ostvaruju kao poslovne ili vođe civilnog društva, mladi ljudi svakodnevno daju aktivni doprinos borbi protiv siromaštva.

Evropska komisija želi da ovaj doprinos istakne i stavi njihova postignuća u centar pažnje tako što će im pomoći da dobiju svoju ulogu u oblikovanju razvojnih strategija koje će uticati na njih i njihovu budućnost.

Ove godine, budući lideri će svoju stručnost predstaviti ne samo u svoje ime, već kao predstavnici mladih i inicijativa koje ih inspirišu.

Mlade u velikoj meri vodi ideja globalne solidarnosti te pravičnog i pristojnog života za sve. Prema nalazima poslednje ankete Evrobarometra, 88 odsto mladih Evropljana (uzrasta od 15 do 24 godine) smatra da je važno pomagati ljudima u zemljama u razvoju.

Mladi su praktično u samom središtu Evropske godine za razvoj za 2015. čiji je cilj da nadahne ljude, naročito mlade, da se aktivno uključe u razvoj. Izabrani mladi lideri će imati priliku da prisustvuju Zelenoj nedelji u Briselu te da se upoznaju sa liderima evropskih institucija.

Prijave za učešće slati na internet stranicu Dana evropskog razvoja: www.eudevdays.eu/futureleaders

Dani evropskog razvoja pokazuju posvećenost Evrope iskorenjivanju siromaštva. Forum je izgrađen na uverenju da je saradnja kamen temeljac pravednijeg sveta. Stoga je osnovni cilj da se olakša povezivanje ljudi i podstakne želja za još bližim zajedničkim radom u duhu iskrenog partnerstva.

Dani evropskog razvoja su inkubator novih ideja kojima se oblikuje naš zajednički cilj održivog, pravičnog sveta bez siromaštva, u kom svako ima šansu za pristojan život.

Dani evropskog razvoja svake godine privuku oko 7.000 učesnika koji predstavljaju 1.200 organizacija iz preko 140 zemalja iz oblasti razvojne saradnje, ljudskih prava i humanitarne pomoći.

Osim što okuplja globalnu razvojnu zajednicu, Evropska unija uključuje i političke lidere, stručnjake za razvoj, privatni sektor i civilno društvo u oblikovanje politika EU koje su usmerene na rešavanje pitanja siromaštva širom sveta. U ovoj otvorenoj, inkluzivnoj platformi za saradnju svako ima pravo glasa.

Na Danima evropskog razvoja se od 2006. vode debate o izazovima koji prete međunarodnoj saradnji, poput klimatskih promena, strateške usklađenosti, globalnog upravljanja, društvenog razvoja, hrane i energije, pitanja bezbednosti, podrške demokratiji.

Ove godine, Dani evropskog razvoja će biti vodeći događaj Evropske godine za razvoj. Rečima predsednika Junkera na otvaranju Evropske godine za razvoj za 2015. u Rigi: „Ove godine ćemo svedočiti aktivnostima širom Evrope, u svim državama članicama, u civilnom društvu, od strane lokalnih vlasti i evropskih institucija.”

Svaki pojedinac i svaka politika imaju svoju ulogu u postizanju višeg stepena održivosti i mira u svetu. Ove godine želimo da pričama iz celog sveta pokažemo da imamo iste težnje bez obzira na to odakle dolazimo i kuda se krećemo. Težimo stabilnom i mirnom svetu, obrazovanju za decu, zaposlenju za mlade ljude i pristojnom životu na planeti o kojoj moramo bolje da se staramo.

Komesar Mimica veruje u važnost saradnje između aktera u razvoju: „Današnji izazovi su univerzalni i međusobno povezani, a za njihovo rešavanje je potrebna globalna reakcija – uzmite u obzir samo klimatske promene, nedostatak bezbednosti, migracije ili glad. Ovi problemi nisu ograničeni na jedan region – ovo su problemi koji pogađaju čitav svet, što ih, logično, čini i problemom Evrope. EU je, kao veliki igrač na globalnoj sceni, spremna da se uključi u prevazilaženje ovih izazova.”

Moto Evropske godine za razvoj za 2015. „Naš svet, naše dostojanstvo, naša budućnost” odražava nazive četiri oblasti za diskusiju, u okviru kojih će biti pokriveno 12 tema:

 1. Naš svet / Stvaranje održivog rasta u okviru naše planete
  • Zaustavljanje klimatskih promena i razvoj fleksibilnosti
  • Održiva energija za rast
  • Urbani svet: izazovi i mogućnosti
 2. Naše dostojanstvo / Razvoj zajedničke vizije univerzalnih i osnovnih prava
  • Rodna prava
  • Pravo na zdravlje
  • Inkluzija i nejednakost
 3. Naša budućnost / Sve naše politike mogu da naprave razliku
  • Nahranimo svet zajedno
  • Pravedna globalizacija
  • Migracije
 4. Naša budućnost / Svi smo akteri razvoja
  • Rast i iskorenjivanje siromaštva
  • Globalno građanstvo
  • Pristojni poslovi