Novosadski srednjoškolci iz Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, u sklopu kampanje obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa, posetili su Spomen-kuću braće Tan, naučnika Karolja i slikara Mora Tana,  znamenitih Bečejaca mađarskog plemićkog porekla iz 19. veka.

Posetu je organizovao novosadski EU Info Point, a učenici su se upoznali sa zakonima prirode kroz interaktivne naučne eksponate i imali prilike da vide izložbu slika, umetničkih dela Mora Tana.

U autentičnoj kući u centru Bečeja, u kojoj je nekada stanovala porodica Tan, danas se na više od 400 metara kvadratnih nalazi izložba od 28 naučnih interaktivnih eksponata koji posetiocima prikazuju zakone prirode i različite pojave iz oblasti fizike na zabavan način, a učenici su bili zainteresovani za mnoštvo naučnih „igara“ poput pisanja u ogledalu, Njutnove kolevke, nevidljivog fizičkog polja, trakastog ogledala, Tautohronovog paradoksa i lebdeće lopte. Ovaj deo postavke posvećen je Karolju Tanu, utemeljitelju savremene hemijske nauke u Mađarskoj. Grad Bečej dodeljuje mu titulu počasnog građanina 1902. godine kao nagradu za životno delo, a njegova otkrića iz neorganske, analitičke i fizikalne hemije i danas su fundamentalna i važeća.

Učenici su posetili i deo Spomen – kuće u kom je smeštena likovna galerija posvećena slikaru Moru Tanu, značajnom predstavniku mađarskog slikarstva takozvanog istorijskog žanra. Na njegovim slikama nalaze se istorijski momenti, portreti građana Bečeja i bečejskih dama. Iako su u fokusu njegovog opusa prevashodno istorijski i mitski događaji mađarske istorije i predanja, na njegovim platnima sreću se i savremenici i istorijske ličnosti srpskog naroda, kao i drugih evropskih nacija. Među njegovim najznačajnijim delima nalaze se slika Save Tekelije u svečanom ornatu, koja se nalazi u Matici srpskoj u Novom Sadu i slika prizora smrti Karađorđa koju čuva Narodni muzej u Beogradu.