Društvo ekonomista Niša poziva zainteresovane učesnike da se prijave za edukaciju o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i ulozi organizacija civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju. Poziv je upućen predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave ekonomskom politikom i zaštitom potrošača, iskazuju interes za učešćem u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, profesionalnim i omladinskim udruženjima, kao i zainteresovanim novinarima iz lokalnih i nacionalnih medija, koji imaju svoja predstavništva u Nišavskom upravnom okrugu i predstavnicima relevantnih gradskih i regionalnih državnih institucija u oblasti privrede. U fokusu edukacije su tzv. ekonomska pregovaračka poglavlja (Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe; Poglavlje 8 – Politika konkurencije; Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika; Poglavlje 28 – Zaštita potrošača.

Radionice se organizuju u saradnji sa niškim EU info kutkom, a održaće se online posredstvom „Zoom“ platforme, s obzirom na situaciju izazvanu epidemijom virusa Covid-19.

  • Prva edukativna radionica (UVOD U PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI) biće održana u petak 26.juna u terminu od 14:00 do 15:30.
  • Druga edukativna radionica (PROCES PRISTUPANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI) biće održana u subotu 27.juna u terminu od 12:00 do 13:30.

Predavači: prof. dr Boban Stojanović, dr Ivan Đekić, dr Vladan Vučić.

Link za registraciju

Učešće u edukaciji je besplatno, uz prethonu prijavu popunjavanjem formulara za registraciju. Aktivnosti se finansiraju iz sredstava projekta „Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike”.

*Projekat „Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike” realizuje Društvo ekonomista Niša u periodu od 18.11.2019. do 18.7.2020. godine. Sprovođenje Projekta predstavlja deo šeme dodeljivanja finansijskih sredstava u okviru projekta “Pripremi se za učešće – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz odabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU” (Pripremi se za učešće), koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji. Projekat Pripremi se za učešće implementira Centar za evropske politike – CEP, u svojstvu vodećeg partnera na projektu, sa partnerskim organizacijama: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike (CSP).