„Iako sam završio likovnu akademiju u Italiji, čak jedno vreme tamo i živeo i izlagao, vratio sam se u Srbiju, nisam imao posla i prijavio sam se na evidenciju NSZ. Posle 3 godine, pozvali su me na obuku za zavarivača i otišao sam jer me taj posao uvek intrigirao, a i dobro je plaćen. Sad očekujem da ću naći posao, ali ću nastaviti i dalje da se usavršavam“, priča Vaso Žeželj (38) o motivima za pohađanje obuke za zavarivača, koju je organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Evropske unije.

Obuku je završio i Nedeljko Marković koji, iako metalostrugar po obrazovanju, nikada nije radio u struci.

„Imao sam kod kuće aparat za zavarivanje, pomalo sam radio za svoje potrebe, ali želeo sam i da steknem znanje i sertifikat pomoću kojih ću moći da nađem posao. Kada su me pozvali iz NSZ da pohađam obuku, nisam se dvoumio. Iako je moje znanje u zavarivanju sada tek na osnovnom nivou, bez iskustva, nadam se da će me neko zaposliti“, oprezan je Nedeljko.

U okviru obuke, 29 zavarivača dobilo je sertifikate i ateste za obavljanje trenutno najtraženijeg zanimanja u metalskoj industriji. Oni su prethodna tri meseca u Zavodu za zavarivanje pohađali obuku, koja je se sprovodi u okviru projekta „EU podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje”, u cilju smanjenja nezaposlenosti.

Obuka za zavarivače trajala je tri meseca i sastojala se od teorijskog i praktičnog dela. Tokom teorijskog dela polaznici su imali priliku da uče o samom poslu, bezbednosti na radu i propisima, a praktičan deo je podrazumevao osnove zavarivanja i učenje različitih varova. Svi polaznici obuke nalaze se na evidenciji NSZ, neki od njih su već dugo bez posla i bez ikakvog predznanja i iskustva u metalskoj struci. To ih, međutim, nije sprečilo da sa entuzijazmom i željom za sticanjem znanja i veština pristupe obuci, koja je, kako se pokazalo nakon tri meseca, bila veoma zahtevna.

Zamenik direktora beogradske filijale NSZ, Siniša Knežević, obradovao je polaznike obuka vešću da već ima firmi koje su zainteresovane da ih zaposle.

„Filijali Beograd za sada se javilo 15 poslodavaca koji su spremni da sa vama zasnuju radni odnos. Time ćemo, nadam se uspešno, zatvoriti jedan krug koji je počeo obukom, vašim sertifikovanjem za ovaj posao i konačno zapošljavanjem. Nadam se da će se javiti još poslodavaca iz Beograda, a ja vam želim da i sami uskoro postanete preduzetnici sa novostečenim znanjem“, ohrabrio je Knežević nove zavarivače.

Cilj NSZ je i bio da kroz projekat “EU podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje” uskladi ponudu i potražnju na tržištu rada.

„Prateći situaciju na tom tržištu, Nacionalna služba organizuje atraktivne obuke, kako bi nezaposleni stekli neophodne veštine i što pre ušli u svet rada, a poslodavci došli do kvalitetnih radnika. Obuke za zavarivače organizovane su na trinaest lokacija u celoj Srbiji za oko 175 nezaposlenih i namenjene su licima iz kategorije dugoročno nezaposlenih ili nisko kvalifikovanih“, objasnila je Dragana Ugrenović iz Sektora za projekte i međunarodnu saradnju NSZ.

Ovo je drugi direktni grant koji je Evropska unija dodelila NSZ, a kroz njega se sprovode obuke na zahtev poslodavca, subvencije za otvaranje novih radnih mesta, subvencije za samozapošljavanje i obuke za potrebe tržišta rada.

Projekat „EU podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje“ omogućava povezivanje teže zapošljivih lica sa evidencije nezaposlenih i poslodavaca, pomaže nezaposlenima da unaprede svoje veštine i na taj način doprinosi smanjenju nezaposlenosti. Projekat finansira Evropska unija sa 4,5 miliona evra, a sufinansira se iz budžeta Republike Srbije sa 500 hiljada evra. Dodatnih 1,8 miliona evra EU ulaže u tehničku pomoć upravljanju projektom.