Srbija je aktivirala Mehanizam EU za civilnu zaštitu kako bi dobila materijalnu podršku u izlaženju na kraj sa velikim prilivom izbeglica i tražilaca azila u zemlju. Centar za koordinaciju u vanrednim situacijama Evropske komisije (ERCC) tesno sarađuje sa vlastima u Srbiji i drugim zemljama koje učestvuju u Mehanizmu kako bi koordinisao brz odgovor na ovaj zahtev. Srbija je zatražila materijalnu podršku za krevete, dušeke, sredstva za higijenu, vozila, gorivo i hranu.

“Pozivam zemlje članice EU da pokažu solidarnost prema Srbiji sada kada joj je potrebna pomoć. U stalnom smo kontaktu sa nadležnima u Beogradu kako bismo iskoordinisali hitnu isporuku materijalne podrške koju nude zemlje članice,” izjavio je komesar EU za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama, Hristos Stilijanides. Informativni bilten o Mehanizmu za civilnu zaštitu možete preuzeti ovde. (Za više informacija: Alexandre Polack – Tel.: +32 229 90677; Daniel Puglisi – Tel.: +32 229 69140)