Delegacija Evropske unije nastavlja da aktivno pomaže Republici Srbiji u suočavanju sa izbegličkom krizom i ojacavanju kapaciteta državnih i lokalnih vlasti u njihovom delovanju  na terenu. Donacijama Evropske unije obnovljena su i kompletno opremljena tri centra  za registraciju i privremeni smeštaj migranata, dok su još dva u procesu (re)konstrukcije. Takođe, rad 19 prihvatnih centara podržan je sredstvima Evropske Unije, kojima se pokrivaju tekući operativni troškovi. Kapaciteti Komesarijata za izbeglice i migracije značajno su osnaženi, čime je pojačana njihova efikasnost u pružanju osnovnih servisnih usluga licima koja prolaze kroz Srbiju.

U jednom od tranzitnih centara – u Prihvatnom centru Preševo, ukupan kapacitet značajno je povećan. U ovaj centar sada može biti smešteno i do 1500 ljudi. Iako je broj migranata tokom letnjih meseci u Preševu bio manji nego prošle godine, proširivanje smeštajnih mogućnosti je važno zbog predstojećeg zimskog perioda.

Zadržavanje najvećeg broja migranata u centru je 3-4 dana u proseku. Oni se odatle najčešće premeštaju u Prihvatni centar u Subotici, odnosno na granične prelaze Kelebija i Horgoš, odakle natavljaju svoj put preko Mađarske.

Među mnogim porodicama koje trenutno borave u centru u Preševu, nalazi se i osmočlana porodica Amera Sadudina (35) iz Sirije.  On, njegova žena Alham Amito (30) i šestoro maloletne dece – Abdul (10), Mustafa  (9), Raid (7), Odei (5), Ahmed (2,5) i najmlađi Basil, star samo godinu i po dana, napustili su Siriju pre dosta meseci. Sadudinova želja je da nađe novi dom u nekoj od razvijenih evropskih zemalja, kako bi porodicu sklonio od strahova rata i osigurao bezbedno detinjstvo svojoj deci.

Put ka “boljem sutra” nije bio nimalo lak za porodicu Sadudin. Iz Sirije su peške ušli u Tursku, a onda iz Izmira morem došli do Grčke. Nakon 25 dana provedenih u Grčkoj put su nastavili preko Makedonije. Iz pograničnog grada Đevđelije zaputili su se u Tabanovce, a onda vozom ušli u Srbiju. Odmah su se registrovali u centru u Preševu, gde su smešteni već nekoliko dana.

U kampu u Preševu su, kako naglašava Sadudin, dobili sve – od osnovnih servisnih usluga kao što su smeštaj i hrana, do neizmerne ljudskosti osoblja Komesarijata koje rukovodi centrom i policijske zaštite.
„U Srbiji smo dobili sve osnovno što nam je bilo potrebno, ali smo uz to ovde naišli i na neizmernu ljudskost. Bitnije od toga – ovde imamo sigurnost. Ovde prepoznajemo razumevanje i solidarnost i to jako cenimo“, istakao je Sadudin.