U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru održana je debata srenjoškojaca u okviru Evropske škola debate. Tema oko koje su se suočavali bila je: “Treba uvesti univerzalni osnovni dohodak”.

Argumenti tima koji su zastupali ovu tezu i u kojem su bili Amra Šabotić iz Novog Pazara i Danilo Mladenovic iz Beograda zasnivali su se na stavu da svi socijalni izdaci treba da se preusmere ka fondu koji bi svim ljudima uveo dohodak potreban za osnovne životne potrebe.

To bi najsiromašnijim ljudima pomoglo da taj novac izdvoje i da ulažu u dodatni kvalitet svog života. Time bi, smatra ovaj tim debatera, sigurno bila smanjena i stopa kriminala jer mnogi u kriminal ulaze jer nemaju za osnovne životne potrebe. Amra i Danilo smatraju da će ljudi živeti pod manjim stresom ako sui m osnovne potrebe zadovoljene. Neće biti u strahu koji dovodi do stresa koji uzročno dovodi do raznih bolesti. Ovim bi se mnogo uštedelo i na izdvajanjima za zdravstveni sistem, smatraju debateri koji su zastupali stav iznesen u temi da je potrebno uvesti univerzalni osnovni dohodak.

U timu koji je osporavao ovakvu tezu učestvovali Azra Dustinac iz Novog Pazara i Ilija Siljanovic iz Beograda. Njihovi argumenti bili su da ako želimo da svima obezbedimo osnovni prihod neminovno bi morali da povećamo poreze koji mogu opteretiti ekonomiju i dovesti do njenog kolapsa. Često ti porezi pogađaju one koji su najsiromašniji, govorili su Azra i Ilija. Oni smatraju da je bolje poboljšati postojeći sistem. Mana je takođe, kako su rekli, što takav sistem ne bi bio moguć u siromašnim zemljama već samo u bogatim. Ljudi takođe mogu postati demotivisani da rade, pogotovo za manje plaćene poslove što takođe može štetiti ekonomiji.

Žiri u sastavu Elijas Rebronja direktor Narodne biblioteke Dositej Obradović, Teo Taraniš član Tima Evropa i Ognjen Miladinović iz Otvorene komunikacije odlučio je da je pobedio tim koji se zalagao za uvođenje univerzalnog osnovnog dohodka dok je publika glasala za tim koji je bio protiv.

Pravila debate podrazumevaju da debateri ne zastupaju svoj lični stav već podeljeni u timove, argumentima  – za ili protiv raspravljaju na zadatu temu.

U okviru Evropske škole debate ove godine do sada su održane debate u Novom Sadu, Nišu, Smederevskoj Palanci, Medveđi i Novom Pazaru. Sledeće dve debate će biti održane u Zaječaru i Sremskoj Mitrovici dok će finalna biti održana u maju u Narodnoj skupštini Republike Srbije.