– „Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne“, Anatol Frans, francuski književnik i nobelovac-

Pre nekoliko godina, brojni nastavnici u školama širom Srbije učestvovali su u dodatnom usavršavanju. Uz to, 41 školska vežbaonica opremljena je kao nastavna baza za profesionalni razvoj nastavnika koji rade u tim školama. Između 13 i 14 hiljada prošlo je kroz višednevne treninge o primeni savremenog pristupa učenju i razvoju nastavničkih kompetencija za ono što sobom nosi reforma obrazovanja u Srbiji u sklopu procesa evropskih integracija.

Primena modernog nacionalnog kurikuluma za osnovno i opšte srednje obrazovanje, poboljšanje profesionalnog razvoja nastavnika, podsticaj za saradnju nastavnika i razmenu znanja i iskustava, razvoj i unapređenje predagoškog rada, njihovih kompetencija kao i izgradnju održivog odnosa između istraživanja iz oblasti obrazovanja, obrazovne politike i prakse, bili su novi i zahtevni zadaci pred nastavnicima.

Ove promene za unapređivanjem znanja i razvojem veština kod učenika, jačanjem timskog rada u školama i unapređenje celokupne obrazovne prakse u Srbiji otpočele su tokom projekta Razvionica („Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala“) koji je finansirala Evropska unija (EU).

Radionica za nastavnike u okviru projekta Razvionica, Foto: OŠ “Svetozar Marković” Novi Sad

Beogradska Osnovna škola “Drinka Pavlović“ jedna je od škola koja je učestvovanjem u projektu Razvionica postala Škola Vežbaonica.

Kabineti za predmetnu nastavu i učionice za razrednu nastavu opremljeni su tehnikom i nastavnim sredstvima u vrednosti od 100.000 evra. Korišćenje dobijene tehnike i nastavnih  sredstava i primenom stečenih znanja nastavnika na obukama unapredilo je kvalitet  nastave i učenja u školi“, kaže Ljiljana Novković, nastavnica iz ove škole.

Škole vežbaonice

Projekat “Razvionica” podigla je motivisanost i saradnju nastavnika i učenika, smanjila broj konflikta i nesporazuma, i smanjila broj izostanaka sa nastave. U školama učesnicama projekta započeta je ogledna nastava koja je u proces uvela najsavremenije metodičke postupke kako bi se postupno u obrazovnom sistemu sa pukog memorisanja prešlo na učenjesa akcentom na primenu znanja. Škole su postale svojevrsne vežbaonice za profesionalni razvoj nastavnika, a osnovni kriterijum pri njihovom izboru bilo je postojanje obližnje nastavničke visokoškolske ustanove čiji studenti imaju potrebu za praktičnom obukom. Studenti tih fakulteta dobili su mogućnost da u okviru prakse za budući poziv, stiču iskustvo u najsavremenije opremljenim učionicama, a mentorsku pomoć im pružaju iskusni nastavnici koji prolaze specijalnu obuku u okviru ovog projekta.

Nastavnici su primenili nove koncepte i načine učenja. Kontinuirano su vrednovali postignuća učenika, a sistemom samovrednovanja ukupni proces nastave i učenja.

U nastavi i učenju koristili su se računari, televizori, pametne table za prikupljanje informacija,  sticanje  i proveru znanja, kreiranje prezentacija različitih tema i sadržaja, a ponekad i za zabavu i druženje. Veliki broj setova za eksperimentisanje omogućio je učenicima češće učenje pomoću ogleda. Različite metode i tehnike učenja doprinele  su razvijanju međupredmetnih kompetencija kod učenika“, dodaje nastavnica Ljiljana.

Ljiljana Novković, Foto: Fonet

Pored toga, ističe ona, „tradicionalna saradnja naše škole sa fakultetima Beogradskog univerziteta nastavljena je ovim projektom. Studente  Filoškog, Filozofskog, Biološkog, Fizičkog, Hemijskog, Matematičkog i Učiteljskog fakulteta upoznajemo  sa sadržajima i izradom školske dokumentacije i radom timova. Oni posećuju časove svojih mentora, vode dnevnik prakse, realizuju časove i procenjuju svoje i časove svojih kolega. U ovakvom radu razmena iskustava je dragocena za učenike, nastavnike i studente“.

Pojekat Razvionica dodatno je doprineo da postignuća učenika iz ove škole u poslednje četiri godine budu na još višem nivou.

Veliki broj učenika učestvuje na takmičenjima različitih nivoa, od opštinskog do međunarodnog i osvaja neka od prva tri mesta. Mnogi učenici su uključeni u nacionalne i međunarodne projekte i osvajaju nagrade. Na završnom ispitu osmog razreda postignuća učenika su uvek iznad proseka Republike Srbije“, priča Novaković.

Pola miliona osnovaca u Srbiji

Prema podacima Zavoda za statistiku, na kraju školske 2017/18. u Srbiji postoji  3.350 redovnih osnovnih škola i 2.216 izdvojenih odeljenja u kojima je nastavu pohađalo više od pola miliona učenika. Najveći broj učenika u osnovnim školama u Srbiji uči engleski jezik, potom nemački pa francuski.

Ogledne aktivnosti kroz projekat Razvionice obuhvatile su 10 odsto osnovnih i srednjih škola i oko 15 odsto nastavnika u Srbiji, sa ciljem da se kasnije ugrade u celokupan obrazovni sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja. U tim školama održava se ogledna nastava uz upotrebu najsavremenijih obrazovnih metoda, gde će se nastavnici profesionalno razvijati i osposobljavati da svoje đake uče primenjivom znanju, a ne pukom memorisanju.

Debata o obrazovanju u EU info centru, Foto: Fonet

Evropska unija finansirala je ovaj projekat sa 8 miliona evra. Više od 40 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, u kojima će se sprovoditi obuka nastavnika opremljeno je novim nastavnim sredstvima vrednim u proseku 100.000 evra po školi. Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i trajao je 36 meseci (2012- 2015.).

Početkom školske 2014-15. godine počelo je izvođenje Ogleda u okviru projekta Razvionica. Projekat je doprineo unapređivanju kvaliteta ljudskog kapitala zasnovanog na jačanju „trougla znanja“, odnosno veze između obrazovanja, istraživanja i inovacija, kao i unapređivanje efektivnosti obrazovnog sistema u Srbiji.

Radionica za nastavnike u okviru projekta Razvionica, Foto: OŠ “Svetozar Marković” Novi Sad

“Razvionica” je jedan od projekata kojim EU, kao najveći donator u Srbiji, pomaže celokupnu reformu sektora obrazovanja u zemlji. Od 2003. EU je za reformu sektora obrazovanja u Srbiji donirala više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih,  renoviranje i opremanje škola i fakulteta, inkluziju Roma.