Život moderne žene danas je pun izazova. Emancipacija je ženama mnogo donela ali i ispunila život mnoštvom obaveza koje se često međusobno prepliću. Život žene u Srbiji danas je još kompleksniji, jer pored uloga koje joj nameće moderan način života, neophodno je izboriti se i sa svakodnevnim problemima koje život u Srbiji, kao društvo u tranziciji, nameće.

Čini se da mediji danas uopšte ne pomažu i sem nekih svetlih primera, nisu dorasli trenutku i izazovima pred kojima se današnja žena u Srbiji nalazi. Ono što zabrinjava je pre svega senzacionalistički pristup koji preovladava u medijima kada se govori o ženama žrtvama nasilja. Često se njihovo dostojanstvo ličnosti narušava u potpunosti. Tako, zločin postaje još veći. U najčešćem broju slučajeva one su potpuno nezaštićene, njihov identitet se otkriva celoj javnosti i one tako ponovo postaju po drugi put žrtve, ovog puta cele javnosti.

Jedan od najdrastičnijih primera je žena koja je preživela masakr svog muža u Ivanči. Odmah nakon tragedije, dok je ležala u bolnici u polusvesvnom stanju, danima su je mediji “razvlačili” po stranama crne hronike, nagađajući o tome šta se zaista dogodilo, prenoseći njene izjave iz bolničke postelje, koje teško da mogu da budu relevantan izvor, a da ne naglašavam  njenu nemoć i slabost da se u tom trenutku odbrani od bilo koga. U najvećem broju slučajeva tu se završava interesovanje medija za žrtvu. Kasnije, osim u “prigodnim prilikama”  ne govori se o uzrocima, da li se i na koji način mogla sprečiti tragedija i na koji način društvo može da pomogne. Svakako, to je zadatak medija koji su katalizator promena u društvu.

S druge strane, žene iz takozvanih “ranjivih grupa”, osobe sa invaliditetom, Romkinje, nezaposlene, žene sa sela, gotovo da su nevidljive za medije. O njihovim položaju koji je veoma težak, ne govori se sve dok ne postanu žrtve i tu se zatvara odnosno otvara njihov začarani krug.

Kada govorimo o “običnoj ženi” u Srbiji ona danas gotovo da ne može da pronađe informacije koje su joj potrebne za funkcionisanje u svakodnevnom životu. Stešnjena između toga kako da prehrani porodicu i opšte krize u društvu, u medijima joj nisu lako dostupne informacije o njenim pravima.

Kako se, na primer, zaštiti od mobinga, kako ostvariti pravo na porodiljsku naknadu, samo su neke od informacija preko potrebne kao preventiva ili konkretna pomoć. Kada uzmemo u obzir ove činjenice, onda zvuči logično informacija da su žene među najdiskriminisanijim grupama u Srbiji.

Ono što predstavlja dodatni problem kada govorimo o predstavljanju žena u medijima je model “savršene žene” koji se nameće u takozvanoj revijalnoj i žutoj štampi. Ovde nažalost, nekako idemo u korak sa svetom. Nameće se stereotip večno mlade žene i anoreksične devojke, koje se nude kao jedini model “prave” žene. Pri tome se potpuno zanemaruju činjenice o narušenom zdravlju kao i velikoj hrpi novca koji je potreban za operacije estetske hirurgije za koje svakako jedna žena redovnih primanja ne može sebi da priušti, a uostalom u najvećem broju slučajeva joj nije ni potreban. Mediji se utrkuju za što “lepše” naslovne strane, potpuno zanemarujući realnost i kontekst. Ne vodeći računa, često smo svedoci apsurdnih situacija poput one u kojoj se u jednom magazinu za venčanje na  naslovnoj strani našla fotografija u belom jedne estradne zvezde koja je udovica. Ipak, nije sve tako crno. U našim medijima postoje i svetli primeri, koji beže od stereotipizacije, govore o uspešnim ženama koje imaju šta da kažu, uspešne u profesiji i porodici i koje svojim životima i delima razbijaju sve steroetipe i predrasude. Možemo pronaći i priče o problemima žena i preprekama na koje nailaze u borbi za svoja prava ali ispričane na jedan potpuno dostojanstven i civilizovan način.

Položaj žena u medijima jeste loš jer nisu zastupljene u udarnim termnima, u prvi plan se stavlja stereotipizacija, ali svetli primeri u sprskom novinarstvu, za sada još uvek u manjini nam ukazuju pravac u kojem bi trebalo ubuduće da se kreću posebno ako nam je cilj da se pridružimo Evropskoj uniji 2020. godine.

Bojana Bačić je novinarka dnevnog lista Danas.