U institucionalnom razvoju od 2005. do 2018. u borbi protiv korupcije u Srbiji učinjena su dva veoma važna koraka – osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije i dalje unapređenje i jačanje institucija

Organizacije civilnog društva (OCD) u Srbiji imaju značajnu ulogu u prevenciji i borbi protiv korupcije. Bez podrške ovih organizacija, borba protiv korupcije nije moguća, ocenjeno je na skupu koji je sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave ovom temom održan 3. septembra 2018. u prostorijama EU info centra u Beogradu.

U uvodnom obraćanju Roman Prah, vođa projekta i Džejms Mej, glavni ekspert na projektu predstavili su dosadašnje rezultate nakon prve godine sprovođenja projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“.

Učesnicima se obratio i Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde Republike Srbije i rekao da su u institucionalnom razvoju od 2005. do 2018. u borbi protiv korupcije u Srbiji učinjena dva veoma važna koraka – osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije i dalje unapređenje i jačanje institucija.

Ilić je istakao da je za borbu protiv korupcije neophodan i jak represivni sistem i podsetio da u četiri regionalna centrau Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu rade posebna odeljenja za suzbijanje korupcije koja su uspostavljena u okviru viših javnih tužilaštava i viših sudova, na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i posebna organizaciona jedinica za borbu protiv korupcije u okviru policije.

Marčelo Repići, task menadžer Delegacije Evropske unije u Srbiji istakao je da EU pruža podršku Srbiji u borbi protiv korupcije kroz finansiranje nekoliko projekata. Repići je istakao da korupcije ima i u drugim zemljama Evrope te da ljudi koriste korupciju kad mogu, a da, “pri tome prođu nekažnjeno“.

Predstavnicima OCD predstavljeno je istraživanje javnog mnenja „Stavovi građana o korupciji“ koje je sprovedeno u januaru 2018. kao deo projektnih aktivnosti. Ovo istraživanje je nastavak korišćenja metodologija sličnih istraživanja koja su rađena u prošlosti i omogućava bolje razumevanje i kontinuitet u praćenju fenomena korupcije u Srbiji.

Istraživanje je predstavio Bojan Klačar, ekspert na projektu. Ključni problemi sa kojima se suočavaju građani Srbije su i dalje ekonomskog karaktera – nezaposlenost, niske plate i siromaštvo (61%). Svaki deveti građanin Srbije (11%) smatra da je korupcija glavni problem sa kojim se država suočava. Građani smatraju da su najkorumpiranije profesije lekari (44%) i policija (21%), a prosečna vrednost mita je približno 74 evra. Najveći procenat građana ne bi prijavio korupciju (28%) jer veruje da to ništa ne bi promenilo.

U nastavku skupa, predstavljene su planirane projektne aktivnosti namenjene organizacijama civilnog društva u narednom periodu, kao i glavni nalazi i preporuke iz GAP analize u kojoj su analizirani postojeći mehanizmi za sprovođenje mera iz nacionalnih strateških anti-korupcijskih dokumenata.

Projekat “Prevencija i borba protiv korupcijekoji finansira Evropska unija sa 3,2 miliona evra započeo je u avgustu 2017. i trajaće 30 meseci. Ovim projektom EU nastavlja da pruža podršku Srbiji na unapređenju pravosuđa i vladavine prava. Projekat se realizuje sa ciljem da ojača mehanizme za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za poglavlje 23 kao i da unapredi efikasnost u borbi protiv korupcije i doprinese smanjenju svih njenih oblika.

Od 2001. do danas, Evropska unija uložila je više od 3 milijarde evra bespovratne pomoći Srbiji kao najveći donator u Srbiji. U naredne dve godine biće uloženo više od 30 miliona evra u cilju sprovođenja reformi u oblasti pravosuđa i vladavine prava u Srbiji.