Na novoj radionici EU info kutka Niš iz serijala edukativnih i informativnih događaja za preduzetnike, zainteresovani su imali mogućnost da saznaju sve najvažnije informacije o Fondu za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund ENIF)

Ovaj program je fond rizičnog kapitala koji investira u visoko tehnološke startap kompanije sa Zapadnog Balkana. Strategija ENIF-a je da investira u lokalne timove izvanrednih veština sa ambicijom i potencijalom da se razvijaju regionalno ili globalno.

O svim prednostima i mogućnostima koje pruža ENIF, na radionici je govorio Jan Kobler, partner u investicionom fondu South Central Ventures, koji upravalja ENIF fondom u Srbiji.

„Mi smo prisutni u Srbiji više od pet godina. Postoji veliko interesovanje za ovaj fond, posebno u prvih nekoliko godina kada je bilo manje alternativa za finansiranje malih preduzeća. Mislim da se sada situacija dosta poboljšala, da postoji više opcija“ navodi na početku razgovora Jan Kobler.

On dodaje da ENIF finansira jednu specifičnu grupu preduzeća, a to su tehnološka, softverska preduzeća, ali imaju ideje i za druge kompanije koje nisu u tom sektoru, da ih usmere gde mogu da se jave i nađu mogućnosti koje su adekvatne za njih.

„Ulažemo u onoj fazi kada vidimo da je proizvod razvijen, da je inicijalni tehnološki rizik prevaziđen i mi dalje ulažemo u fazama kada preuzimamo rizik oko komercijalizacije, marketinga, regionalne ili globalne ekspanzije. Naše investicije su uglavnom usmerene ka internacionalnoj ekspanziji i razvoju poslovanja“ kaže Kobler.

ENIF ima za cilj jačanje finansijske strukture inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP) na Zapadnom Balkanu. Fond obezbeđuje finansiranje kapitala kako bi podstakao i podržao komercijalno održiva istraživanja u inovativnim biznisima MSP.

„Kada firma ima 5 ili 10 hiljada evra prihoda, mi želimo da zajedno sa osnivačima firme taj prihod dovedemo do 70 ili 80 hiljada mesečno, to je metrika koju želimo da postignemo u 12 do 18 meseci posle naše investicije. U sledećoj fazi pokušavamo da dobijemo ko-investitore“ pojašnjava Kobler.

Više detalja o ovom fondu možete pronaći na zvaničnom sajtu.

***

I u narednom periodu, EU info kutak Niš planira organizaciju novih radionica za preduzetnike, na kojima će svi aktuelni ili potencijalni budući korisnici različitih EU programa moći da se informišu o mogućnostima za apliciranje, korišćenje sredstava i razvoj poslovanja. Mala i srednja preduzeća, kao i veće kompanije mogu konkurisati za finansijska sredstva i savetodavnu pomoć u poslovanju putem nekoliko programa i projekata Evropske unije. U zavisnosti od projekta, programa i oblasti kojom se preduzeća bave, sredstva Evropske unije mogu biti u obliku bespovratnih sredstava, zajmova, a u nekim slučajevima i garancija. Do sada je EU podržala inovativne kompanije i projekte u Srbiji sa ukupno 56,8 miliona evra.