Info sesija o konkursu za podršku unapređenju životnih uslova interno raseljenih ljudi i povratnika u Srbiju u okviru procesa readmisije, održana u EU Info pointu u Novom Sadu, okupila je predstavnike više nevladinih organizacija i udruženja građana, koji su imali priliku da se podrobno obaveste o uslovima učešća na konkursu u okviru IPA 2014 programa Evropske Komisije.

Prezentaciju programa „Unapredjenje uslova života interno raseljenih i povratnika iz procesa readmisije u Srbiju i podrška održivom povratku na Kosovo*“ održale su Mirjana Maksimović i Snežana Babić iz Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Program, čiji je cilj da doprinese uspostavljanju vladavine prava u Srbiji kroz jačanje upravljanja migracijama i kontrole granica, finansiran je iz IPA budžeta  za 2014. godinu i iznosi 5.600.000 evra.

Teme konkursa, izmedju ostalog, su: obezbeđivanje stambenog rešenja za interno raseljene i povratnike po sporazumu o readmisiji; distribucija ekonomskih paketa za unapređenje samodrživih životnih uslova; podrška implementaciji 30 lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja interno raseljenih povratnika kao i zaštita socijalno ekonomskih i kulturnih prava grupa koje su posebno izložene diskriminacijii.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova