Uličnim performansom „Put podrške žrtvama torture“, u centru Niša obeležen je Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Izvođači su u muzičko-scenskom nastupu prikazali kroz šta prolaze osobe koje trpe različite oblike psihičkog i fizičkog nasilja, kako bi se u javnosti skrenula pažnja na značaj podrške žrtvama torture.

Ove aktivnosti organizovane su u sklopu projekta Sveobuhvatna akcija protiv torture, koji Međunarodna mreža pomoći IAN realizuje u partnerstvu sa Centrom za ljudska prava Niš i Centrom za građansku inicijativu iz Prilepa, a koji se finansira sredstvima Evropske unije. Ovom prilikom, organizatori manifestacije istakli su da ljudi koji su preživeli torturu i druge ekstremne traume mogu imati različite psihičke i zdravstvene probleme. „Žrtve torture su najčećše oni ljudi koji su najdiskriminisaniji i najmarginalizovaniji u društvu, tu spadaju pripadnici svih ugroženih kategorija,“ kaže Jelena Lončarević iz Međunarodne mreže pomoći IAN.

Foto: Media i reform centar Niš

Lončarević je podsetila da tortura prema konvenciji UN predstavlja jedno od najstrašnijih kršenja ljudskih prava, to je akt nasilja od strane službenog lica kojim se drugoj osobi nanose teški i ekstremni oblici fizičke i psihičke patnje.

Lidija Vučković iz Centra za ljudska prava Niš kaže da oni pružaju svaku vrstu podršku i aktivno rade sa žrtvama torture. „Neophodno je osnažiti žrtve torture. I pored obraćanja nama, bez obzira na to šta sve možemo da dokumentujemo i potvrdimo da je ono što navode istinito, oni odustaju. Iz straha od eventualnih posledica, zastrašivanja i slično,“ poručila je Vučković i dodala da je važna primena međunarodnih standarda u Srbiji kako bi se obezbedila najbolja moguća zaštita žrtvama.

U okviru programa obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture prikazan je i film „Podsećanje“ autora Radoslava Ćebića. Film je nastao u okviru projekta Sveobuhvatna akcija protiv torture i na na najdirektniji način predstavlja korisnike ovog projekta, žrtve torture, koji su doživeli različite vrste mučenja u ratu i miru i podseća nas na mnoge zaboravljene traume, događaje, nepravde, povrede zakona i kršenja prava ljudi.

Dokumentarni film “Podsećanje”

Međunarodni dan podrške žrtvama obeležava se 26. juna. Na ovaj dan 1945. doneta je povelja UN, prvi dokument ove organizacije koji obavezuje zemlje članice da brinu o ljudskim pravima i promovišu ih. Konvencija UN protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja stupila je na snagu na taj dan 1987. godine. Ovaj dokument smatra se jednim od najvažnijih instrumenata u borbi protiv torture i do sada su ga ratifikovale 162 države. Evropska unija je zajedno sa međunarodnim partnerima, Ujedinjenim nacijama, Savetom Evrope i Međunarodnim krivičnim sudom, regionalnim organizacijama, nacionalnim partnerima i civilnim sektorom, snažno je posvećena borbi protiv torture širom sveta.