Drugi poziv za podnošenje projekata u okviru Interreg-Dunav programa će biti objavljen početkom iduće godine, izjavila je nacionalni koordinator tog programa Tijana Didanović.

Predstavljajući program na štandu EU info centra na sajmu knjiga, na panelu Dunavskitransnacionalni program – Vodič krozDunavsku strategiju Didanović je rekla da će se datum drugog poziva znati u decembru pošto bude završena analiza rezultata projekata odobrenih posle prvog poziva.

Ona je rekla da je Srbija zemlja sa najvećim brojem podnetih projekata i partnerskih institucija i precizirala da je 55 projekata odobreno, a da se 33 od njih rade u partnerstvu sa institucijama koje su, po njenim rečima, spremne da učestvuju u programima.

Didanović je rekla da su postignuti rezultati osnova za zahtev za povećanje raspoloživih sredstava i dodala da se projekti finansiraju iz IPA, ERDD i ENI fondova.

Rekla je da se 85 odsto sredstava daje bespovratno i precizirala da je obezbeđeno 19,8 miliona evra iz IPA fonda za Srbiju, Bosnu i Hercegovine i Crne Gore, a da je u ERDF fondu 202 miliona evra.

Ovi projekti su regionalnog karaktera i njihovi nosioci su uglavnom institucije lokalne samouprave, škole, univerziteti i drugi, a u nekoliko opština će se sprovesti projekti za uspostavljanje sistema zajedničkog delovanja u raznim situacijama.

Na ovom panelu Ivan Knežević iz Evropskog pokreta u Srbiji predstavio je Vodič krozDunavsku strategiju, knjigu koju je izdao Evrospki pokret.