Povodom Svetskog dana prava potrošača, EU info kutak Niš 15. marta od 17 sati organizuje radionicu na kojoj će tema biti onlajn kupovina. Govorićemo o pravima potrošača sa jedne i obavezama trgovaca sa druge strane. Predavači će biti prof. dr Boban Stojanović sa Ekonomskog fakulteta u Nišu i Perica Stojčev iz Centra za zaštitu potrošača “Forum” Niš.

Uloga potrošača je zajednička i svakodnevna za sve nas. Kupujemo hranu, garderobu, uređaje, turističke aranžmane, nameštaj. Kao posledica pandemije COVID-19, zabeležena je i promena ponašanja kupaca – od oflajn ka sve učestalijoj onlajn kupovini, dok su se i same kompanije sve više okretale onlajn uslugama i digitalnom poslovanju. Kako se to odražava na naša potrošačka prava?

Bez obzira na to kako pazarimo, kao potrošači sa pravom očekujemo da su usluge i roba koju kupujemo određenog kvaliteta, da su pouzdani, sigurni i ispravni. Naša prava štiti i Zakon o zaštiti potrošača, koji reguliše odnose između potrošača i trgovca prilikom svake kupovine. Uz naša zakonom obezbeđena prava, dobra informisanost je jedan od  načina da zaštitimo sebe prilikom svake kupovine.

Na radionici ćemo se baviti onlajn kupovinom, koja je u ekspanziji u uslovima epidemije, kako bismo svim registrovanim učesnicima ponudili što primenjivija znanja.

Osvrnućemo se na elemente uspešne politike zaštite potrošača, na kojoj Evropska unija snažno insistira kao jedan od ključnih elemenata tržišta koje pravilno funkcioniše.  

Teme koje pokrećemo na radionici:

  • Kupovina onlajn – obaveze trgovca i moja potrošačka prava
  • Zašto je važno da budemo obazrivi u online kupovini / rizici neproverene i nepromišljene kupovine / Kako da proverimo trgovca i robu?
  • Internet oglašavanje
  • Domaći i strani sajtovi za naručivanje robe 
  • Evropsko potrošačko pravo – šta znači e-trustmark oznaka poverenja?

Radionica se održava 15. marta od 17 sati, u online formatu posredstvom Zoom platforme. Učešće je besplatno, a svi zainteresovani treba da se prijave popunjavanjem formulara koji se nalazi ispod, kako bi dobili link za praćenje pred početak događaja.

PRIJAVNI FORMULAR

O PREDAVAČIMA:

Profesor dr Boban Stojanović je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Boravio je na stručnim usavršavanjima i istraživanjima na Goethe University Frankfurt (DAAD stipendija za doktorske studije), Europa Institut u Sarbrikenu, na univerzitetima u Bohumu i Grazu (Coimbra group scholarship), kao i učesnik State Department IVP programa u SAD. Bio je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1994-2002) i gostujući profesor na Kazahstanskom nacionalnom Univerzitetu (KazNU) u gradu Almati. Bio je predavač na letnjim školama na univerzitetima u Nišu i Nici.

Osnivač je i prvi upravnik Centra za multidisciplinarne studije Univerziteta u Nišu, potpredsednik Privredne komore, u dva mandata prodekan Ekonomskog fakulteta u Nišu. Član je redakcionih odbora časopisa ”Journal of Business and Economics”, ”Ekonomika” i ”Economics Analysis”. Među prvima u Srbiji je nosilac Žan Mone projekta EU, koordinator i član konzorcijuma 4 Tempus projekta. Član je Predsedništva i Izvršnog odbora Saveza ekonomista Srbije i dugogodišnji predsednik Društva ekonomista Niša. Stalni je član DAAD selekcione komisije. Objavio je 8 knjiga i više od 200 radova u eminentnim časopisima i monografijama. Oblasti naučnog rada: Teorija i politika cena, mikroekonomska analiza, monopoli i zaštita konkurencije.

Perica Stojčev je jedan od osnivača i sekretar Centra za zaštitu potrošača “Forum”, koji je osnovan 2002. god, kao jedno od prvih udruženja za zaštitu prava potrošača u Srbiji. Član više komisija za rešavanje prigovora potrošača u JKP u Nišu, Pirotu i Dimitrovgradu. Po struci pravnik, diplomirao na Pravnom fakultetu u Skoplju 1987. godine.