Teretni saobraćaj između država Zapadnog Balkana i EU se u julu u glavnom nesmetano odvijao, sa prosečnim zadržavanjem na granicama od oko pola sata. Najveći broj prelazaka je protekao sa najdužim zadržavanjem do 40 minuta, dok je oko 40 odsto ukupnih prelazaka obavljeno vrlo brzo – ispod 20 minuta.

Na prosek od oko 17 odsto prelazaka pri čekanju većem od jednog sata znatno utiču i prethodno problematični prelazi Horgoš (Srbija – Mađarska) i Batrovci (Srbija – Hrvatska), gde su čekanja za transport robe i do 3 sata.

Putnički saobraćaj nema veliku ulogu u vremenu zadržavanja, izuzev u sporadičnim „špicevima“. Najveća ograničenja predstavljaju ukupan obim teretnog saobraćaja, ograničen broj namenskih traka i granične procedure/saradnja graničnih agencija.

Primećen je obrazac pojačanog saobraćaja od nedelje do utorka iz smera od zemalja Zapadnog Balkana ka EU. Ovaj trend je najprisutniji na prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske (Gradiška i Bosanski Šamac) ali i na prelazima između Srbije i Hrvatske (Batrovci) i između Srbije i Mađarske (Horgoš).

Primetno je konstantno blago opadanje broja prelazaka kamiona na prelazima u BiH.

Od usvajanja predloga za Zelene koridore pripremljenog od strane Stalnog sekretarijata Transportne zajednice i CEFTA, sekretarijat prati teretni saobraćaj Zapadnog Balkana i vremena čekanja na granicama u bliskoj saradnji sa relevantnim autoritetima koristeći sve dostupne izvore informacija.

Kompletan izveštaj sekretarijata za jul 2020:

https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2020/08/July-Stats-Report-waiting-times-EU-WB6.pdf