U Srbobranu predstavljen program „Erazmus za mlade preduzetnike“

U Srbobranu je održana radionica pod nazivom „Načini besplatnog usavršavanja preduzetnika u EU – Program Erazmus za mlade preduzetnike“, koju su organizovali Regionalna razvojna agencija Bačka i Univerzitet u Novom Sadu.

ErasmusSrbobran1

Vladimir Nikić sa Univerziteta Novi Sad je predstavio program „Erazmus za mlade predzetnike“ koji pruža priliku preduzetnicima ili nezaposlenima koji pokreću samostalni biznis, da uče od iskusnijih preuzetnika širom Evrope.

Polaznici radionice su se upoznali sa mogućnostima višemesečnog besplatnog usavršavanja u inostranim firmama kao i sa načinima na koji preduzetnici u Srbiji mogu da ugoste preduzetnike iz Evrope, o trošku Evropske komisije.

Predavači na radionici, koja je održana 20. novembra, bili su i Sanja Gavrilović iz Regionalne razvojne agencije Bačka i Snežana Pupovac koja je predstavila rad i aktivnosti EU info pointa iz Novog Sada.