Evropski dan potrošača obeležen je u EU info kutku u Nišu tribinom ,,Edukovani potrošač’’ tokom koje se diskutovalo o pravima potrošača, rizicima kupoprodaje, oglašavanju, dilemama potrošača.

Predsednik Centra za zaštitu potrošača ’’Forum’’ Jovan Jovanović istakao je da je aktuelni Zakon o zaštiti potrošača dobar ali da ,,i dalje hramljemo u njegovoj primeni. Najviše problema potrošači imaju sa monopolistima – javnim i državnim preduzećima gde nema komisija za rešavanje reklamacija, a na telefone za korisnike se niko ne javlja’’. Da nedostaje komunikacije između komunalnih preduzeća i korisnika potvrdila je i novinarka TV Zona plus Olivera Marković koja kaže da ankete iz njenih emisija ,,Aktivni potrošač’’ i ,,Zaštita potrošača’’ pokazuju da su građani upoznati sa svojim pravima ali ,,ne veruju institucijama kojima treba da se obrate kada su oštećeni. Čak 90% ispitanika kaže da su im potrošačka prava u nekom trenutku bila ugrožena’’.

Monopolistička pozicija brojnih državnih i javnih preduzeća loše utiče na potrošače jer nema konkurencije koja bi uslovila nižu cenu proizvoda i usluga, zaključeno je na panelu u EU info kutku. Asistentkinja ekonomskog fakulteta u Nišu Ana Popović očekuje da ,,nam se ulaskom u EU omogući veće pravo na izbor’’ i navodi primer pojedinih evropskih gradova u kojima ,,građani mogu da biraju ko će ih snabdevati strujom ili vodom’’. Ona je ukazala i na ozbiljna kršenja Zakona o oglašavanju kojim je predviđena i evropska direktiva 114, a tiče se obmanjujućeg i upoređujućeg oglašavanja.

Prisutni su se interesovali i za (ne)mogućnosti oslobađanja od plaćanja takse za javni medijski servis, ukazivali su na probleme koji se tiču kvaliteta obuće koju kupuju, a govorilo se i o bezbednosti prehrambenih proizvoda.