Nacionalne manjine su most, ali vrlo često i kamen spoticanja u pregovaračkom procesu Srbije sa Evropskom unijom složili su se učesnici okruglog stola na temu “EU integracije i pitanje nacionalnih manjina u Srbiji”, koji je u Novom Sadu održan u organizaciji  Centra za regionalizam u saradnji sa nemačkom Fondacijom Hanns Seidel.

Razgovor predstavnika nacionalnih manjina, republičkih, pokajinskih i gradskih institucija, kao i mnogobrojnih eksperata iz ove oblasti iz Srbije i susednih zemalja je, između ostalog, sagledao šta to proces EU integracija donosi nacionalnim manjinama, kao i na koji način valja iskoriostiti ovaj proces kako bi se položaj manjina unapredio.

Jedan od prvih kriterijuma, koje moraju da ispune države koje pretenduju na članstvo u EU je zaštita ljudskih i manjinskih prava, kao i usklađivanje sopstvenog sistma sa postojećim evropskim standardima.

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da su EU integracije ključni momenat koji je nužno iskoristiti  kako bi se reformisao sistem zaštite manjina i na taj način dao veliki podsticaj za kvalitetnije i brže EU integracije. Susedne države Rumunija, Bugarska i Hrvatska su u nekoliko navrata nagoveštavale da bi mogle da blokiraju put Srbije ka EU ukoliko Srbija ne ispuni obaveze iz bilateralnih sporazuma o zaštiti prava manjina. Prema njegovim rečima, ako se manjine ne osećaju sigurno u Srbiji, onda se osećati sigurno neće ni pripadnici većinskog naroda.

Šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU Tanja Miščević izjavila je da su prava nacionalnih manjina bila mnogo godina u velikoj meri zanemarivana, a da pozitivne promene i rezultati u toj oblasti ne mogu doći preko noći.

Oblasti obrazovanja i informisanja na jezicima nacionalnih manjina su vrlo važni i  u ovoj fazi pregovora jesu nešto o šta se spotičemo, a u isto vreme su predmet posebne pažnje susednih država. Nacionalne manjine moraju biti bilatralna veza, prednost, a ne prepreka.

Miščević je najavila da će višedecenijska nepravda, kada je reč o dostupnosti uybenika na maternjem jeziku, biti ipsravljena  – uskoro se očekuje izdavanje prevoda na osam jezika na kojima se u školama u Srbiji održava nastava. Ona je kazala da će u budućnosti biti mnogo govora o demokratskoj participaciji nacionalnih manjina i da će to biti centralne teme prilikom rasprave o izmenama Zakona o nacionalnim savetima i Zakona zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Da u Srbiji ne postoji normativno definisana manjinska politika, a usvajanje akcionog plana je prilika da se to reši, izneo je pomoćnik zaštitnika građana za nacionalne manjine Robert Sepi.