Informativni servis za građane

Našem timu možete postaviti pitanja na licu mesta, telefonom ili pisanim putem. Ponekad ćemo vas uputiti na relevantnu nadležnu instituciju ili ćemo vam pomoći da pronađete traženi dokument.

Posetioci mogu da koriste računare do 30 minuta dnevno. Po isteku predviđenog vremena, osoblje će Vam pomoći pri slanju preostalih informacija na privatnu adresu ako to želite. U slučaju pretraživanja neprikladnih sadržaja, osoblje ima pravo da upozori korisnika da na taj način krši pravila ponašanja.

Posete

Možete da nas posetite individualno ili grupno, i da porazgovarate o onome što vas interesuje ili dobijete savet o tome gde se potrebne informacije mogu pronaći.

Svaki posetilac EUIC-a može dobrovoljno da popuni kontakt formular (ime i prezime, adresa, mail, telefon, profesija). Ove informacije ćemo čuvati u tajnosti i koristiti za obaveštavanje posetilaca o aktivnostima i događajima.

Naše publikacije

Proizvodimo informativne materijale o EU, koji su vam na raspolaganju besplatno. Možete ih dobiti e-mailom ili ih preuzeti sa našeg internet sajta. U EU biblioteci možete pročitate knjige i publikacije o Evropskoj uniji na engleskom i na srpskom jeziku.

U ponudi su Vam i štampani materijali, koji se mogu uzeti iz EUIC biblioteke, a korisnici su dužni da popune revers i da publikaciju vrate u dogovorenom roku. Knjige, brošure i štampu bi trebalo koristiti pažljivo i čuvati od oštećenja.

Događaji i programi obuke

Organizujemo i podržavamo veliki broj događaja, kako u prostorijama centra, tako i van njih. Nudimo Vam predavanja o EU i njenim aktivnostima – od opštih uvoda u oblast EU do prezentacija na aktuelne teme. Kontaktirajte nas ako želite više detalja.