Na debati u Paraćinu, četvrtoj javnoj debati u okviru Evropske škole debate, polaznici škole debatovali su na temu „Da li predsednik Evropske komisije treba da bude biran na direktnim izborima“? Debatere su ocenjivali članovi žirija: Aleksandra Pavlović članica Saveta Kancelarije za mlade opštine Paraćin, Slađana Gajić profesorka sociologije u Gimnaziji Paraćin i Miljana Pejić iz Otvorene komunikacije.

Argumenti tima koji se zalagao za direktan izbor predsednika Evropske komisije:

Prva govornica je ukazala da se EU se sastoji od tri bitne institucije, Evropskog parlamenta, Evropskog saveta i Evropske komisije. Zatim je objasnila kako se bira predsednik Evropke komisije i ostali članovi Evropske komisije. Istakla je da je uloga predsednika Evropke komisije veoma važna i da zbog toga predsednik treba da bude biran na direktnim izborima. Direktnim izborima ljudi bi bili više i upoznati sa institucijama Evropske unije i više bi se identifikovali sa ovim institucijama. Ukoliko bi se uveli neporedni izbori narod bi se direktno pitao o budućnosti Unije. Evropska komisija predlaže i sprovodi zakone EU. Svaki građanin želi da zna gde njegov novac ide i građani treba da se pitaju ko će biti predsednik Evropske komisije.

Paracin_3

Argumenti tima koji se zalagao protiv direktnog izbora predsednika Evropske komisije:

Ovaj tim je istakao da može doći do neslaganja predsednika Evropke komisije sa Savetom i Parlamentom što može dovesti do neefikasnog funkcionisanja institucija EU. Za EU je važno da brzo i efikasno donosi odluke a neslaganje sa Parlamentom i Savetom donošenje odluka može usporiti. Neposredni izbori u EU se ne mogu porediti sa izborima u bilo kojoj državi članici. Zbog većeg broja birača u država članicama koje imaju više stanovnika može doći do veće dominacije velikih država članica EU.  Po Lisabnosnom ugovoru nije ni predviđen direktan izbor predsednika Evropske komisije. Građani izborima za Evropski parlament indirektno učestvuju u izboru Evrospke komisije jer Parlament mora da potvrdi sastav Evropske komisije.

Slađana Gajić je istaka da je debata jako korisna za umeće komuniciranja. Debateri su na jednu ozbiljnu i zahtevnu temu izneli ozbiljne argumente. Aleksandra Pavlović je pohvalila sve učesnike istakla da bi veći broj mladih ljudi trebao da se bavi debatom.

Glasovima žirija i publike su odlučili da je tim koji se zalagao za direktan izbor predsednika Evropske komisije bolje argumentovao svoju poziciju. Prinicip debata je da učesnici ne iznose svoje stavove, već argumentuju unapred zadatu tezu i na osnovu toga debatuju.

Na današnjoj debati učestvovali su Nina Barjaktarević iz Beograda, Marijala Karašićević iz Smederevske Palanke, Milica Matanović iz Kragujevca, Nina Miladinović iz Paraćina, Igor Ilić iz Beograda i Isidora Vulić iz Jagodine.

Nakon debata u Nišu, Bečeju, Novom Sadu, današnja debata u Paraćinu je bila poslednja regionalna debata.

Finalna debata i završni događaj u okviru Evropske škole debate biće održan u Narodnoj skupštini Republike Srbije 20. maja.

Paracin_1