Javna debata ,,Mobilnost nas uči o Evropi’’ održana je u Varvarinu pred više desetina srednjoškolaca. Događaj je deo projekta ,,Evropske priče’’ koji realizuju EU info centar i Evropski pokret u Srbiji.

Potreba za ovakvom trbinom je, praksa je pokazala, velika budući da je mobilnost mladih na lokalu značajno niža nego u univerzitetskim gradovima. ,,Razlog niskog stepena mobilnosti u Varvarinu je loša materijalno-socijalna situacija u našem gradu u kom živi nešto više od 2000 mladih’’, zaključila je koordinatorka lokalne Kancelarije za mlade Marija Jovanović.

Priutni su tokom debate saznali na koji način mogu da putuju po Evropi i tako doprinesu svom obrazovanju, stručnoj praksi ili se oprobaju kao volonteri u nekoj od zemalja starog kontinenta. ,,Za mlade je jako važno, kako formalno, tako i neformalno obrazovanje. Mladi ga mogu steći, primera radi, kroz Erasmus programe ili Evropski volonterski servis. Takođe, Evropski pokret svake godine organizuje za studente završnih godina studija putovanja po Evropi uz džeparac i besplatnu intervalnu kartu. Većina njih kaže da su im ta putovanja promenila život iz korena’’, prenosi iskustva članica Foruma madih Evropskog pokreta u Srbiji Emilija Milenković.

Budućim studentima obratila se  predsednica Erasmus Students Network-a Marija Papić koja ih je posavetovala da ,,uz formalno obrazovanje pohađaju radionice, seminare i edukacije jer to može biti odlična preporuka za buduća usavršavanja po Evropi’’. Govoreći o načinu apliciranja za Erasmus + programe, sugerisala je da ,,posebnu pažnju obrate na pisanje motivacionog pisma u kome obavezno treba dati odgovore na pitanja ,,Zašto baš ja?’’ i ,,Zašto baš taj program?’’

Osim značaja profesionalnog usavršavanja, tokom javne debate je istaknuto da je mobilnost značajna i zbog toga što mladi na taj način upoznaju svoje vršnjake iz čitave Evrope, ruše predrasude i usvajaju vrednosti interkulturalnosti.