Poslednje akademsko predavanje tokom ovog semestra održao je doc.dr Milan Đorđević sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu na temu kartografskih projekcija, odnosno neminovnosti grešaka pri izradi geografskih karata. Predavanje su zajednički organizovali EU info kutak Niš i Univerzitetska biblioteka ,,Nikola Tesla’’. Organizatori su prisutne podsetili da su od februara jednom mesečno održavana predavanja na različite naučne teme na način prijemčiv širokoj populaciji. ,,Tako smo akademska predavanja startovali sa pričom o Sretenjskom ustavu kao temelju savremene demokratije, nastavili je predavanjem o našem, južnjačkom jeziku, potom govorili o evropskim ekonomskim integracijama i koristima od solarne energije da bismo danas demistifikovali (ne)preciznosti geografskih karata’’, podsetila je Marija Marinković iz EU info kutka Niš.

Doc. dr Milan Đorđević je na početku prisutnima objasnio da je svaka geografska karta prikaz iskrivljene stvarnosti. ,,Kod kvalitetnih karata, iskrivljen je samo deo koji nije bitan, a sačuvano je sve ono što je suštinski važno’’, naveo je Đorđević uz praktične primere na globusu i postojeće geografske planove sveta. On je objasnio princip rada Google mapsa koji koristi takozvanu Merkatorovu projekciju koja, takođe, ima izvesne manjkavosti. U vezi sa tim je Đorđević naveo i anegdotu iz Amerike. ,,Školska uprava u Bostonu se protivila Merktorovoj projekciji i zamenila je Gal-Petersonovom projekcijom. Razlog tome je što je u ovom gradu 86% dece latino-američkog i afričkog porekla, a ti kontinenti su Merkatorovom projekcijom prikazani kao daleko manji i u disproporciji sa drugim kontinentima’’, kazao je predavač. On je demistifikovao i uvreženo uverenje da su Niš i Split na istoj geografskoj širini. ,,Naime, Split je malo južnije od Aleksinca, a geografska širina Niša se poklapa sa Makarskom ili, recimo, La Korunjom’’, uverava docent Prirodno-matematičkog fakulteta.

Veliko interesovanje, kako studenata Geografije, tako i mlađih i starijih Nišlija zainteresovanih za predavanje ,,Zemlja nije ravna ploča’’ vladalo je i na poslednjem akademskom predavanju u ovom semestru. ,,Nadamo se da ćemo sa akademskim predavanjima nastaviti i na jesen, u narednom semestru, kako bismo i dalje naučne teme predstavljali na popularan način’’, rekla je Marijana Stojanović sa Univerzitetske biblioteke ,,Nikola Tesla’’.